Badania nad zmiennością genetyczną kosodrzewiny Pinus mugo - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Badania nad zmiennością genetyczną kosodrzewiny Pinus mugo

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM

Tytuł: Badania nad zmiennością genetyczną kosodrzewiny Pinus mugo

Autor: Odrzykoski Ireneusz J.

Rok: 2002

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 136

ISBN: 9788323211631

Publikacja poświęcona analizie zmienności naturalnych populacji kosodrzewiny z rejonu Tatr i Podhala oraz ocenie wpływu, jaki na jej kształtowanie mają różnorodne procesy mikroewolucyjne, w tym hybrydyzacja i introgresja z sosną zwyczajną (P. sylvestris). Wyniki badań mogą mieć zastosowanie w monitorowaniu zmian genetycznych zachodzących w innych izolowanych populacjach roślin oraz do opracowywania zasad zarządzania różnorodnością genetyczną.