✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Badania laboratoryjne w hematologii Jadwiga Fabijańska-Mitek, Jerzy Windyga Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Badania laboratoryjne w hematologii

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Badania laboratoryjne w hematologii

Autor : Jadwiga Fabijańska-Mitek, Jerzy Windyga

Stron : 296

ISBN : 9788320041002

Rok wydania : 2009

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : A5

Dodruk cyfrowy wydania z 2006 r.
Książka jest źródłem wiedzy z zakresu zagadnień metodycznych związanych z laboratoryjną diagnostyką hematologiczną. Materiał został podzielony na pięć części, w których kolejno przedstawiono: hematologię podstawową, zarys hematologii klinicznej, zasady funkcjonowania laboratorium, hemostazę oraz serologię grup krwi.
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów farmacji i analityki medycznej oraz średniego i wyższego personelu laboratoriów hematologicznych.


Spis treści :
Część I. hematologia podstawowa
1.       Hematopoeza
1.1.    Różnicowanie limfocytów
2.       Immunoglobuliny
3.       Układ czerwonokrwinkowy
3.1.    Morfologia układu czerwonokrwinkowego w stanach zdrowia
3.2.    Erytropoeza megaloblastyczna
3.3.    Paraerytroblasty
3.4.    Morfologia erytrocytów
3.5.    Hemoglobina
3.6.    Erytrocyty - struktura fizjologia
3.7.    Najważniejsze czynniki niezbędne do wytwarzania erytrocytów
3.7.1. Żelazo i jego metabolizm
3.7.2. Witamina B12
3.7.3. Kwas foliowy (pteroiloglutaminowy)
3.7.4. Witamina B6
4.       Morfologia układu granulocytowego (ziarnistokrwinkowego)
4.1.    Morfologia układu granulocytowego w stanach prawidłowych
4.2.    Wrodzone i nabyte zaburzenia morfologiczne granulocytów
4.2.1. Zaburzenia wrodzone
4.2.2. Zaburzenia nabyte
5.       Morfologia komórek szeregu monocytowego
6.       Morfologia komórek układu chłonnego
6.1.    Układ limfocytowy
6.2.    Morfologia komórek układu plazmocytowego
7.       Morfologia układu płytkotwórczego
Część II. Zarys hematologii klinicznej
8.       Nowotworowe choroby układu krwiotwórczego
8.1.    Zespoły mieloproliferacyjne
8.1.1. Ostre białaczki
8.1.2. Zespoły mielodysplastyczne
8.1.3. Przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne
8.1.3.1.             Przewlekła białaczka szpikowa
8.1.3.2.             Zwłóknienie szpiku
8.1.3.3.             Czerwienica prawdziwa
8.1.3.4.             Odczyn białaczkowy. Różnicowanie z zespołami mieloproliferacyjnymi
8.2.    Choroby rozrostowe układu chłonnego (zespoły limfoproliferacyjne)
8.2.1. Ziarnica złośliwa
8.2.2. Chłoniami złośliwe (nieziarnicze)
8.2.2.1.             Przewlekła białaczka limfatyczna
8.2.2.2.             Inne zespoły rozrostowe układu chłonnego
8.2.2.2.1.                   Szpiczak plazmocytowy
9.       Nienowotworowe choroby układu
9.1.    Aplazja szpiku
9.2.    Pancytopenie
9.3.    Niedokrwistość
9.3.1. Niedokrwistość z niedoboru żelaza
9.3.2. Niedokrwistości megaloblastyczne
9.3.2.1.             Niedokrwistość Addisona-Biermera
9.3.2.2.             Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego
9.3.2.3.             Niedokrwistości wieloniedoborowe
9.3.3. Niedokrwistości hemolityczne
9.3.3.1.             Nabyte niedokrwistości hemolityczne
9.3.3.1.1.                   Niedokrwistości autoimmunohemolityczne (NAIH)
9.3.3.1.2.                   Niedokrwistości hemolityczne spowodowane obecnością przeciwciał allogenicznych (alloprzeciwciał)
9.3.3.1.3.                   Nocna napadowa hemoglobinuria
9.3.3.2.             Wrodzone niedokrwistości hemolityczne
9.3.3.2.1.                   Wrodzona sferocytoza (choroba Chauffarda-Minkowskiego)
9.3.3.2.2.                   Inne wrodzone niedokrwistości hemolityczne
9.3.4. Stany przeładowania ustroju żelazem
Część III. Zarys hematologii klinicznej
10.   Wyposażenie laboratorium hematologicznego
10.1.Aparatura
10.2.Szkło laboratoryjne
11.   Przygotowanie krwi  do badań morfologicznych
11.1.Krew żylna
11.2.Krew włośniczkowa
11.3.Antykoagulant
12.   Zasady bezpiecznej pracy w laboratorium hematologicznym
13.   Najczęściej wykonywane hematologiczne badania diagnostyczne
13.1.Badania morfologii krwi
13.1.1.   Badanie morfologii krwi za pomocą analizatora hematologicznego
13.1.2.   Oznaczenie liczby retykulocytów metodą tradycyjną
13.1.3.   Oznaczanie liczby płytek krwi metodą tradycyjną
13.1.4.   Ocena rozmazu krwi obwodowej
13.1.4.1.         Technika wykonywania i barwienia preparatów krwi obwodowej i szpiku
13.1.4.2.         Oznaczenie wzoru odsetkowego leukocytów
13.1.4.3.         Zwiększenie liczby krwinek białych we krwi obwodowej
13.1.4.4.         Leukopenia, granulocytopenia
13.2.Ocena preparatów punktatu szpiku
13.3.Podstawowe badania stosowane w niektórych chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego
13.3.1.   Wybrane badania cytochemiczne i cytoenzymatyczne komórek krwi i szpiku
13.3.1.1.         Oznaczenie aktywności peroksydazy
13.3.1.2.         Reakcja p.a.S.
13.3.1.3.         Ocznaczenie3 aktywności niespecyficznej esterazy (metodą Gomoriego)
13.3.1.4.         Oznaczanie aktywności fosfatazy zasadowej (alkalicznej) granulocytów krwi obwodowej
13.4.Badania immunofenotypu komórek układu krwiotwórczego (immunofenotypizacja)
13.5.Inna badania krwi i krwinek w praktyce hematologicznej
13.5.1.   Barwienie preparatów krwi obwodowej (szpiku) w celu wykrycia syderocytów (syderoblastów)
13.5.2.   Wykrywanie obecności ciałek Heinza
13.5.3.   Badania odporności osmotycznej krwinek czerwonych metodą Daciego
13.5.4.   Badanie hemolizy krwinek czerwonych w zakwaszaniu glicerolu
13.5.5.   Badanie wchłaniania żelaza
13.5.6.   Badanie grubej kropli krwi
13.5.7.   Oznaczenie hemoglobiny płodowej (HbF)
13.5.8.   Oznaczenie stężenia HbA2 za pomocą c ...