Badania laboratoryjne w codziennej praktyce - wartości referencyjne i interpretacje - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Badania laboratoryjne w codziennej praktyce - wartości referencyjne i interpretacje

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Makmed

Tytuł: Badania laboratoryjne w codziennej praktyce - wartości referencyjne i interpretacje 

Autor: J. Kabata, L. Kalinowski, M. Szczepańska-Konkel, S. Angielski

Rok: 2005

Wydanie V

Stron: 376

okładka miękka foliowana

ISBN: 83-88322-18-4

Oddajemy Państwu do rąk piąte, poprawione wydanie "Badań laboratoryjnych w codziennej praktyce. Wartości referencyjne i interpretacje." Przyjęliśmy sprawdzony we wcześniejszych wydaniach format pocketbook, jako najwygodniejszy dla Czytelnika korzystającego z książki w pracy oraz zachowaliśmy przejrzysty i praktyczny układ wewnętrzny. Wszystkie poprzednie wydania spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem środowiska medycznego, potwierdzając w ten sposób wysoką wartość merytoryczną publikacji. Mamy nadzieję, że piąte wydanie naszej publikacji również spotka się z życzliwym przyjęciem Czytelników."

Od Wydawcy

Opracowanie zawiera badania z zakresu:
* biochemii klinicznej: metabolity, elektrolity, lipidy, enzymy, białka
* hematologii i koagulologii
* endokrynologii
* toksykologii i terapii monitorowanej
* diagnostyki laboratoryjnej nowotworów ( markery nowotworowe).SPIS TREŚCI

* Przyczyny zlecania badań laboratoryjnych
* Zlecanie badań laboratoryjnych
* Profile badań laboratoryjnych
* Rodzaje materiału biologicznego
* Zasady prawidłowego pobierania materiału
* Środki ostrożności w postępowaniu z materiałem biologicznym
* Wartości referencyjne
* Formułowanie wyników badań
* Jednostki masy, objętości, ciśnienia i współczynniki przeliczeniowe