Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: ŻAK Wydawnictwo Akademickie

Tytuł: Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice

Autor: Guziuk-Tkacz Marta

Rok: 2011

Format: 14.5x20.5cm

Stron: 452

ISBN: 9788362015351

Praca jest podręcznikiem akademickim przeznaczonym dla studentów nauk o wychowaniu, a przede wszystkim pedagogów i psychologów. Jak pisze autorka we wstępie, kieruje ją również do praktyków, a więc pedagogów szkolnych, nauczycieli różnych przedmiotów, terapeutów oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Rozpoczynając od szerokiego omówienia diagnozy, autorka przechodzi do jej praktycznego zastosowania w pedagogice i psychologii. Omawia metody i techniki diagnostyczne, wraz z propozycją narzędzi badawczych takich, jak kwestionariusze, arkusze i dzienniki obserwacji. Całość kończy zaprezentowanie konkretnych wzorów tych narzędzi.
Na podkreślenie zasługuje również fakt szczegółowych ilustracji graficznych prezentowanych treści.
Jak pisze w recenzji profesor Tadeusz Pilch, w podręczniku tym są „zawarte wszelkie informacje na każdy możliwy temat i w każdy zakresie związane ze sztuką prowadzenia badań”.