Atom i cząsteczka - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Atom i cząsteczka

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: WNT

Tytuł: Atom i cząsteczka

Autor: Kołos Włodzimierz, Sadlej Joanna

Wydanie: 2

Rok: 2009

Stron: 450

ISBN: 9788320433272

W książce przedstawiono elementy fizyczne podstaw mechaniki kwantowej, teorie atomu wodoru oraz atomu wieloelektronowego. Wnikliwie omówiono zagadnienia dotyczące cząsteczek, uwzględniając ich udział w reakcjach chemicznych.
W drugim wydaniu położono większy nacisk na związek chemii kwantowej ze spektrometrią poprzez dokładniejsze omawianie doświadczeń spektroskopowych. Ponadto w tekście zamieszczono przykłady posługiwania się pakietem programu Gaussian 98 do badania konformacji cząsteczek i ich struktury elektronowej.
Jest to podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów chemicznych wyższych uczelni oraz dla nauczycieli-opiekunów młodzieży wyjątkowo uzdolnionej, a także uczestniczącej w olimpiadach chemicznych