Atlas sozologiczny gmin Polski 2000-2009 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Atlas sozologiczny gmin Polski 2000-2009

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Tytuł: Atlas sozologiczny gmin Polski 2000-2009

Autor: Kistowski Mariusz

Rok: 2012

Format: 22.0x30.0cm

Stron: 316

ISBN: 9788378650416

Atlas stanowi najszersze i najbardziej szczegółowe opracowanie kartograficzne, z wydanych dotychczas w Polsce, poświęcone problematyce zagrożeń, jakości i ochrony środowiska. Może on znaleźć odbiorców wśród przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz ekspertów i projektantów, przygotowujących różne dokumenty o charakterze strategiczno-planistycznym na poziomie kraju, województw i powiatów, dotyczące przede wszystkim polityki ochrony środowiska i polityki przestrzennej. Atlas przydatny będzie również w edukacji, szczególnie w szkolnictwie wyższym, w toku studiów z zakresu ochrony środowiska, geografii lub gospodarki przestrzennej, ale także na niższych poziomach nauczania. Przedstawione mapy mają wysokie walory informacyjne i mogą wspomagać działalność w zakresie ochrony środowiska, prowadzoną przez pozarządowe organizacje ekologiczne. Zawarte w Atlasie informacje mogą stać się elementem i inspiracją dla reprezentantów środowisk naukowo-badawczych, którzy planują prowadzenie studiów, dotyczących związków między podsystemem społeczno-gospodarczym a podsystemem przyrodniczym środowiska geograficznego.