Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce Środkowej - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce Środkowej

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tytuł: Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce Środkowej

Wydanie: 1

Rok: 2011

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 284

ISBN: 9788375255621

Atlas zawiera mapy rozmieszczenia 259 najbardziej interesujących gatunków roślin naczyniowych w Polsce Środkowej. Wśród nich znajduje się 138 gatunków prawnie chronionych, 28 gatunków z polskiej czerwonej księgi roślin, 92 gatunki z krajowej czerwonej listy roślin naczyniowych (w tym 27 wymierających i 61 narażonych na wymarcie) oraz 210 z regionalnej listy gatunków ginących i zagrożonych. Publikacja ma znaczenie zarówno poznawcze, jak i praktyczne. Analiza zawartych map pozwala: ocenić zakres i strukturę wewnętrzną zasięgów, prześledzić korelacje między zasięgami poszczególnych gatunków a granicami jednostek geomorfologicznych i geobotanicznych, określić kierunek zmian zachodzących w obrębie zasięgów oraz ocenić stopień zagrożenia najbardziej narażonych i wymierających gatunków. Przedstawione na mapach i zawarte w opisach informacje mogą być wykorzystane w praktyce jako podstawa do planowania przestrzennego w zakresie ochrony przyrody oraz do oceny i waloryzacji terenów pod względem różnorodności biologicznej i wartości przyrodniczej.