Atlas EKG tom 2 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Atlas EKG tom 2

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Via Medica

Tytuł: Atlas EKG tom 2

Autorzy: Rafał Baranowski, Dariusz Wojciechowski

Rok: 2012, wyd.1

Oprawa: miękka foliowana

Stron: 160

ISBN: 978-83-7599-410-0

Prezentujemy Atlas EKG przedstawiający przykłady rozpoznań w formie zapisów EKG. Staraliśmy się dobierać zapisy tak, aby jak najlepiej prezentowały zmiany EKG przy zachowaniu jak najlepszej jakości zapisów. O ile było to możliwe, wybieraliśmy zapisy 12-odprowadzeniowe. Trudno zliczyć, ile tysięcy elektrokardiogramów przejrzeliśmy. Jednak nawet w tak obszernej publikacji nie udało się przedstawić wszystkich zagadnień związanych z diagnostyką elektrokardiograficzną. Przykładowo, zapisy w ostrych zespołach wieńcowych lub zapisy stymulatorowe, aby pokazać pełny zakres zmian, wymagałyby po prostu oddzielnych atlasów.

Z tego powodu podjęliśmy decyzję o kontynuacji „Atlasu EKG”, w której w kolejnych tomach będziemy się szerzej zajmować wybranymi problemami EKG, trzymając się zasady, aby zamieszczać jak najwięcej zapisów w skali 1:1.

W stosunku do zeszłorocznego dokumentu zaszły niewielkie zmiany. Poprawiliśmy zaobserwowane błędy. Wprowadziliśmy nowy kod (nr 18). Wprowadziliśmy ostatnio opublikowane kryteria EKG do rozpoznawania poszerzenia prawej komory w ewolucjach z blokiem lewej odnogi pęczka Hisa. W przyszłości trzeba się liczyć z koniecznością aktualizacji kryteriów. Atlas można traktować jako ilustrację Zaleceń, ale można również najpierw podjąć próbę samodzielnego opisania przedstawianych zapisów. Zazwyczaj ich opis nie zamyka się tylko omawianym kodem rozpoznań. Zapisy główne prezentujące kody są w skali 1:1, aby ułatwić samodzielną pracę z nimi. To przecież w tej skali na co dzień opisywane są elektrokardiogramy, a każde przeskalowanie zamiast ułatwiać może utrudniać zrozumienie istoty problemu.


SPIS TREŚCI:
ZMIANY W EKG ZWIĄZANE Z NIEDOKRWIENIEM I MARTWICĄ (ZAWAŁEM) — OSTRYMI ZESPOŁAMI WIEŃCOWYMI, PRZEBYTYM ZAWAŁEM SERCA
Ostry zespół wieńcowy z uniesieniem ST w obszarze ściany dolnej/ostry zawał ściany dolnej
Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia ST w obszarze ściany dolnej/istotne niedokrwienie
Cechy martwicy ściany dolnej/zawał o nieokreślonym czasie trwania
Ostry zespół wieńcowy z uniesieniem ST w obszarze ściany przedniej/ostry zawał ściany przedniej
Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia ST w obszarze ściany przedniej/istotne niedokrwienie
Cechy martwicy ściany przedniej/zawał serca o nieokreślonym czasie trwania
Ostry zespół wieńcowy z uniesieniem ST w obszarze ściany bocznej/świeży zawał ściany bocznej
Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia ST w obszarze ściany bocznej/istotne niedokrwienie
Cechy martwicy ściany bocznej/zawał serca o nieokreślonym czasie trwania
Ostry zespół wieńcowy z uniesieniem ST w obszarze ściany dolno-podstawnej (dawnej tylnej)/ostry zawał ściany dolno-podstawnej
Cechy martwicy ściany dolno-podstawnej (dawnej ściany tylnej)/zawał o nieokreślonym czasie trwania
Zawał prawej komory
Podejrzenie ostrego zespołu wieńcowego w ewolucjach przewiedzionych z blokiem lewej odnogi pęczka Hisa/ostry zawał serca
Podejrzenie martwicy w ewolucjach przewiedzionych z blokiem lewej odnogi pęczka Hisa
Podejrzenie martwicy w ewolucjach przewodzonych z preekscytacją lub nieokreślonymi zaburzeniami przewodzenia śródkomorowego/ostry zawał serca
Podejrzenie ostrego zespołu wieńcowego w ewolucjach wystymulowanych/ostry zawał serca
Podejrzenie martwicy w ewolucjach wystymulowanych
KODY ROZPOZNAŃ EKG, KTÓRYCH STOSOWANIE WYMAGA ZNAJOMOŚCI DANYCH KLINICZNYCH I/LUB MOŻLIWOŚCI PORÓWNANIA Z POPRZEDNIMI EKG
Ewolucja zawału serca
Przebyty zawał serca
Przetrwałe istotne zmiany okresu repolaryzacji — przetrwałe uniesienie ST, przetrwałe obniżenie ST, przetrwałe ujemne załamki T
ARYTMIE NADKOMOROWE
Pobudzenia przedwczesne przedsionkowe
Pobudzenia przedwczesne przedsionkowe zablokowane
Wędrowanie rozrusznika
Rytm przedsionkowy
Częstoskurcz zatokowo-przedsionkowy
Jednokształtny częstoskurcz przedsionkowy
Wielokształtny częstoskurcz przedsionkowy (chaotyczny częstoskurcz przedsionkowy)
Trzepotanie przedsionków
Migotanie przedsionków
Wsteczna aktywacja przedsionków
Zastępcze pobudzenia z łącza przedsionkowo-komorowego
Pobudzenia przedwczesne z łącza przedsionkowo-komorowego
Zastępczy rytm z łącza przedsionkowo-komorowego
Przyspieszony rytm z łącza przedsionkowo-komorowego, nienapadowy częstoskurcz węzłowy, nienapadowy częstoskurcz z łącza przedsionkowo-komorowego
Napadowy częstoskurcz z łącza przedsionkowo-komorowego
Częstoskurcz przedsionkowo-komorowy ortodromowy (AVRT)
Częstoskurcz antydromowy
Pobudzenia nadkomorowe
Częstoskurcz nadkomorowy
KOMOROWE ZABURZENIA RYTMU
Przedwczesne pobudzenia komorowe
Pobudzenia zsumowane
Zastępcze pobudzenia komorowe
Rytm komorowy. Rytm zastępczy komorowy
Czynny rytm komorowy
Parasystolia komorowa
TACHYARYTMIE KOMOROWE. Częstoskurcze komorowe
Częstoskurcz komorowy
Jednokształtny częstoskurcz komorowy
Częstoskurcz wiązkowy
Wielokształtny częstoskurcz komorowy
Częstoskurcz dwukierunkowy
Częstoskurcz komorowy typu torsade de pointes
Trzepotanie komór
Migotanie komór
Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS
STYMULACJA
Stymulacja przedsionka
Stymulacja komory
Stymulacja komory sterowana własną aktywnością przedsionka
Stymulacja sekwencyjna przedsionka i komory
Nieskuteczna stymulacja przedsionka
Nieskuteczna stymulacja komory
Brak hamowania stymulacji w przedsionku, zaburzenia sterowania, czuwania w przedsionku o typie niedoczułości
Zahamowana stymulacja w przedsionku, zaburzenia sterowania, czuwania w przedsionku o typie nadczułości
Brak hamowania stymulacji w komorze, zaburzenia sterowania, czuwania w komorze o typie niedoczułości
Zahamowana stymulacja w komorze, zaburzenia sterowania, czuwania w komorze o typie nadczułości
Arytmia nadkomorowa przewodzona przez stymulator (PMT, pacemaker mediated tachycardia)
Częstoskurcz stymulatorowy niekończącej się pętli (ELT, endless loop tachycardia)