✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Atlas anatomii palpacyjnej Serge Tixa Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Atlas anatomii palpacyjnej

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Atlas anatomii palpacyjnej

Autor : Serge Tixa

Stron : 462

ISBN : 9788320035339

Rok wydania : 2008 Dodruk 2016

Wydanie : 2

Oprawa : twarda

Format : 16,5 x 23,7

Drugie, uaktualnione i rozszerzone wydanie atlasu, w którym przedstawiono metodę manualnego wyszukiwania poszczególnych struktur anatomicznych: kości, ścięgien, mięśni, naczyń i nerwów. Prezentacja metody została wsparta bogatym materiałem ilustracyjnym, co sprawia. że książka jest bardzo konkretną i precyzyjną pomocą diagnostyczną oraz terapeutyczną.
Tom 1 podzielono na siedem rozdziałów, w których omówiono szyję, tułów wraz z okolicą krzyżową, bark, ramię, łokieć, przedramię, nadgarstek i dłoń.
W tomie 2., podzielonym na pięć rozdziałów, omówiono biodro, udo, kolano, goleń oraz stęp i stopę.
Każdej fotografii towarzyszy opis dydaktyczny stosowanej techniki, często w wersji nigdy wcześniej niepublikowanej. Terminy anatomiczne są podane zgodnie z obowiązującą nomenklaturą międzynarodową i polską.
Atlas odgrywa jednocześnie rolę podręcznika i zbioru ćwiczeń praktycznych, a jego adresatami są zarówno studenci, jak i praktykujący specjaliści z dziedziny osteopatii, kinezyterapii, fizjoterapii, ergoterapii i medycyny manualnej.

Spis treści :
Znakiem * zaznaczone są kolorowe plansze anatomiczne.
Tom 1.
Wprowadzenie
I.                   SZYJA
Obraz topograficzny szyi
OSTEOLOGIA
*Szkielet kostny głowy i szyi
Okolica przednia szyi (regio colli anterior)
Okolica tylna i boczna szyi (regio colli posterior i regio colli lateralis)
MIOLOGIA
*Mięśnie szyi, widok od strony bocznej
Okolica mostkowo-obojczykowo-sutkowa (regio sternocleidomastoidea)
Okolica boczna szyi (regio colli lateralis)
Metoda etapowego badania poszczególnych mięśni okolicy bocznej szyi (regio colli lateralis)
Okolica przednia szyi (regio colli anterior)
NERWY I NACZYNIA
II.                TUŁÓW I OKOLICA KRZYŻOWA
Obraz topograficzny tułowia i okolicy krzyżowej
OSTEOLOGIA
*Kości klatki piersiowej
*Kości okolicy lędźwiowo-krzyżowej
*Kręgosłup
Klatka piersiowa
Kręgosłup piersiowo-lędźwiowy
*Kość krzyżowa i kość guziczna
Kość krzyżowa
MIOLOGIA
Mięśnie grzbietu
*Mięśnie grzbietu: po stronie lewej warstwa powierzchowna, po stronie prawej warstwa mięśnia równoległobocznego
*Mięśnie okolicy tylnej. Mięśnie biodrowo-żebrowy, najdłuższy i kolcowy
*Tylno-boczna ściana brzucha
*Przednia ściana brzucha: przekrój czołowy
Mięśnie ściany przednio-bocznej klatki piersiowej i brzucha
NERWY I NACZYNIA
III.              BARK
Obraz topograficzny barku
OSTEOLOGIA
*Obojczyk i staw mostkowo-obojczykowy
*Kość ramienna i łopatka: widok od przodu
*Kość ramienna i łopatka: widok od tyłu
*Staw ramienny (łopatkowo-ramienny)
Obojczyk (clavicula)
Łopatka (scapula)
Koniec bliższy kości ramiennej (humerus)
MIOLOGIA
Grupa przednia mięśni barku
*Mięsień piersiowy większy
*Mięsień podobojczykowy i mięsień piersiowy mniejszy. Przyczepy mięśnia piersiowego większego
Grupa wewnętrzna mięśni barku
*Mięsień zębaty przedni
Grupa tylna mięśni barku
*Mięsień najszerszy grzbietu
*Mięśnie: nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obły mniejszy i obły większy
*Mięsień podłopatkowy
Metoda etapowego badania poszczególnych mięśni grupy tylnej barku
Grupa zewnętrzna mięśni barku
*Mięsień naramienny
IV.             RAMIĘ
Obraz topograficzny ramienia
MIOLOGIA
Grupa przednia mięśni ramienia
*Mięsień dwugłowy ramienia
*Mięsień kruczo-ramienny i ramienny
Grupa tylna mięśni ramienia
*Mięsień trójgłowy ramienia
NERWY I NACZYNIA
V.                ŁOKIEĆ
Obraz topograficzny łokcia
OSTEOLOGIA
*Elementy kostne na poziomie łokcia
NERWY I NACZYNIA
VI.             PRZEDRAMIĘ
Obraz topograficzny przedramienia
MIOLOGIA
*Przyczepy mięśni przedramienia: widok od przodu i od tyłu
Grupa boczna mięśni przedramienia
Grupa tylna mięśni przedramienia
*Mięśnie przedramienia (warstwa powierzchowna): widok od tyłu
Grupa przednia mięśni przedramienia
*Mięśnie przedramienia (warstwa powierzchowna): widok od przodu
VII.           NADGARSTEK I RĘKA
Obraz topograficzny okolicy nadgarstka i ręki
OSTEOLOGIA
*Kości nadgarstka i ręki
I.                   Końce dalsze dwóch kości przedramienia
Kości nadgarstka
·                Kości szeregu bliższego
·                Kości szeregu dalszego
Śródręcze i paliczki
MIOLOGIA
Ścięgna części przedniej nadgarstka
Ścięgna części bocznej nadgarstka
Ścięgna części tylnej nadgarstka
Krótkie mięśnie ręki
NERWY I NACZYNIA
Piśmiennictwo
Indeks
 
TOM 2.
 
Wprowadzenie
Podziękowania
II.                BIODRO
Obraz topograficzny biodra (coxa)
OSTEOLOGIA
*Przyczepy kostne mięśni okolicy biodra i uda
*Kości i więzadła miednicy
Okolica biodrowo-udowa
Kość miedniczna (os coxae)
Kość udowa (femur)
MIOLOGIA
Okolica pachwinowo-udowa boczna (regio femoralis anterior – pars lateralis et superior)
*Widok od strony przednio-przyśrodkowej
Okolica pachwinowo-udowa przyśrodkowa (trójkąt udowy) (regio femoralis anterior, trigonum femorale)
Okolica pośladkowa (regio glutea)
*Mięsień pośladkowy wielki
*Mięśnie pośladka, warstwa głęboka
Warstwa powierzchowna
Warstwa środkowa
Warstwa głęboka
NERWY I NACZYNIA
Okolica pachwinowo-udowa przyśrodkowa (trójkąt udowy) (regio femoralis anterior, trigonum femorale)
Okolica pośladkowa (regio glutea)
Nerw kulszowy (n. ischiadicus)
III.              UDO
Obraz topograficzny uda (femur)
MIOLOGIA
Okolica udowa przednia (regio femoralis anterior): grupa przednia mięśni uda
*Mięśnie przedniej powierzchni uda
Mięsień krawiecki (m. sartorius)
Mięsień czworogłowy uda (m. quadriceps femoris)
*Mięsień czworogłowy uda i mięśnie przywodziciele
Mięsień napinacz powięzi szerokiej (m. tensor fasciae latae)
Okolica udowa tylna (regio femoralis posterior)
Grupa przyśrodkowa mięśni uda
*Mięsień czworogłowy uda i mięśnie przywodziciele
Mięśnie przywodziciele
Mięsień smukły (m. gracilis)
Grupa tylna mięśni uda
*Mięśnie tylnej powierzchni uda
Mięśnie kulszowo-goleniowe przyśrodkowe
Mięsień kulszowo-goleniowy boczny
IV.             KOLANO
Obraz topograficzny kolana (genu)
OSTEOLOGIA
Przedział przedni
Przedział przyśrodkowy
Przedział boczny
ARTROLOGIA
*Staw kolanowy, powierzchnia wewnętrzna
*Staw kolanowy, powierzchnia zewnętrzna
Więzadła
MIOLOGIA
Okolica przednio-boczna
Udo
Goleń
Okolica przednio-przyśrodkowa
Okolica tylna
NERWY I NACZYNIA
Dół podkolanowy (fossa poplitea)
Nerw piszczelowy (n. tibialis)
Nerw strzałkowy wspólny (n. peroneus communis)
Nerw skórny boczny łydki (n. cutaneus surae lateralis)
Nerw udowo-goleniowy (n. saphenus)
Tętnica podkolanowa (a. poplitea)
V.                GOLEŃ
Obraz topograficzny goleni (podudzia, crus)
OSTEOLOGIA
*Przyczepy kostne mięśni goleni
Kości goleni
MIOLOGIA
*Mięśnie przedniej powierzchni goleni
*Warstwa powierzchowna mięśnia trójgłowego łydki: mięsień brzuchaty łydki
*Mięsień płaszczkowaty i podeszwowy
*Mięśnie tylnej powierzchni goleni, warstwa głęboka
*Mięśnie grupy przedniej i bocznej goleni
Grupa przednia mięśni goleni
Mięsień piszczelowy przedni (m. tibialis anterior)
Zewnętrzny aparat mięśniowy prostujący palce stopy i mięsień strzałkowy trzeci (m. peroneus tertius)
Grupa boczna mięśni goleni
Mięsień strzałkowy długi (m. peroneus longus)
Mięsień strzałkowy krótki (m. peroneus brevis)
Grupa tylna mięśni goleni
Warstwa powierzchowna
Mięsień trójgłowy łydki (m. triceps surae) i mięsień podeszwowy (m. plantaris)
Warstwa głęboka
Mięsień piszczelowy tylny (m. tibialis posterior)
Mięsień zginacz długi palców (m. flexor digitorum longus)
Mięsień zginacz długi palucha (m. flexor hallucis longus)
VI.             STĘP I STOPA
Obraz topograficzny stępu (tarsus) i stopy (pes)
OSTEOLOGIA
*Kości stopy (widok od strony bocznej i przyśrodkowej)
*Kości stopy (widok od strony grzbietowej). Kość piętowa
Brzeg boczny
Piąta kość śródstopia (os metatarsale V)
Kość sześcienna (os cuboideum)
Kość piętowa (calcaneus)
Kość skokowa (talus)
Kostka boczna (malleolus lateralis)
Brzeg przyśrodkowy
Pierwsza kość śródstopia (os metatarsale I)
Kość klinowata przyśrodkowa (os cuneiforme mediale)
Kość łódkowata (os naviculare)
Kość skokowa (talus)
Kość piętowa (calcaneus)
Kostka przyśrodkowa (malleolus medialis)
Powierzchnia przednia stępu i grzbiet stopy
Inne techniki badania
Powierzchnia tylna stępu i stopy
Powierzchnia podeszwowa
Inne techniki badania
ARTROLOGIA
*Więzadła i ścięgna stępu
*Więzadła i ścięgna stopy (widok od strony podeszwowej)
Powierzchnie stawowe i więzadła
Stawy międzypaliczkowe (articulationes interphalangeae)
Stawy śródstopno-paliczkowe (articulationes metatarsophalangeae)
Stawy stępowo-śródstopne (staw Lisfranca, articulationes tarsometatarseae)
Staw poprzeczny stępu (staw Choparta, articulatio tarsi transversa)
Staw skokowo-piętowy (staw skokowy dolny, articulatio subtalaris)
Staw skokowo-goleniowy (staw skokowy górny, articulatio talocruralis)
Więzadła stawu skokowo-go ...