✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Astma u młodzieży i dorosłych Wacław Droszcz, Alicja Grzanka Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Astma u młodzieży i dorosłych

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Astma u młodzieży i dorosłych

Autor : Wacław Droszcz, Alicja Grzanka

Stron : 392

ISBN : 9788320042849

Rok wydania : 2010

Wydanie : 1

Oprawa : twarda

Format : A5

W książce opisano czynniki wywołujące astmę u młodzieży i dorosłych, jej obraz kliniczny, różnicowanie i badania dodatkowe. Przedstawiono najnowsze osiągnięcia i najskuteczniejsze metody leczenia astmy, szczegółowo omawiając mechanizmy molekularne działania leków. Uwzględniono również najczęściej popełniane błędy lekarskie. Dużo miejsca poświęcono genetycznym uwarunkowaniom tej choroby, a także zagadnieniom występowania jej u sportowców, szczególnie w ujęciu patogenezy i zmian strukturalnych oskrzeli, podkreślając ich następstwa w postaci przebudowy oskrzeli.
Omówiono też działania podejmowane w celu szkolenia chorych na astmę.
Publikacja jest przeznaczona dla internistów zajmujących się diagnostyką i leczeniem astmy, a także dla pneumologów, alergologów i lekarzy sportowych.


Spis treści :
1. Historia astmy 1.1. Słowo wstępne 1.2. Okres dawny 1.3. Średniowiecze i czasy nowożytne 1.4. Wiek XIX i XX 1.4.1. Obraz kliniczny 1.4.2. Badania czynnościowe układu oddechowego 1.4.3. Patofizjologia 1.4.4. Diagnostyka 1.4.5. Leczenie 1.4.6. Polski wkład w badania mechanizmów i leczenia astmy 2. Definicja i podział astmy 2.1. Definicje astmy 2.1.1. Astma jako choroba 2.1.2. Astma jako zespół chorobowy 2.2. Podział astmy 2.2.1. Etiologiczny podział astmy 2.2.2. Kliniczny podział astmy 3. Epidemiologia i "historia naturalna" astmy 3.1. Występowanie astmy 3.1.1. Wzrost zapadalności na astmę na świecie 3.2. Umieralność, śmiertelność 3.3. "Historia naturalna" 3.3.1. Astmy nie można wyleczyć 3.3.2. Jakie są losy chorych na astmę? 4. Patomechanizm astmy 4.1. Genetyczne uwarunkowania rozwoju astmy 4.1.1. Astma - choroba wieloczynnikowa 4.1.2. Kierunki badań markerów genetycznych astmy 4.1.3. Metody poszukiwań genów podatności 4.1.4. Geny "kandydackie" predysponujące do rozwoju astmy 4.1.5. Uwagi końcowe 4.2. Patofizjologia astmy 4.2.1. Zapalenie 4.2.2. Zmiany strukturalne 4.2.3. Kolejność zdarzeń patofizjologicznych 4.2.4. Mechanizmy 4.2.5. Astma atopowa i nieatopowa 4.2.6. Astma w podeszłym wieku 4.2.7. Uwagi końcowe 5. Anatomia patologiczna astmy 5.1. Obraz makroskopowy 5.2. Obraz mikroskopowy 5.3. Przebudowa, remodeling w astmie. Czy występuje zawsze i od czego zależy? 5.3.1. Na czym polega przebudowa - remodeling oskrzeli (Ro) i jaka jest jego przyczyna? 5.3.2. Kiedy zaczyna się remodeling oskrzeli i jaki jest jego przebieg naturalny? 5.3.3. Jaki jest wpływ genetyki na remodeling oskrzeli? 5.3.4. Jakie są możliwości rozpoznania i monitorowania remodelingu oskrzeli? 5.3.5. Czy remodeling oskrzeli w astmie ma zawsze aspekt negatywny? (przyjaciel czy wróg - friend or foe?) 5.3.6. J akie są różnice remodelingu oskrzeli w przebiegu astmy i POChP? 5.3.7. Czy można zapobiec remodelingowi oskrzeli, a może uda się go zahamować lub cofnąć? 5.3.8. Podsumowanie 6. Teoria powstawania astmy 6.1. Astma jako choroba zapalna 6.2. Hipoteza higieniczna 7. Nadreaktywność oskrzeli 7.1. Wprowadzenie 7.2. Prace dawniejsze 7.3. Mechanizmy nadreaktywności oskrzeli 7.3.1. Zmiany w mięśniach gładkich oskrzeli 7.3.2. Wyjściowy stan zwężenia oskrzeli 7.3.3. Zaburzenia neuroregulacji 7.3.4. Uszkodzenie nabłonka oddechowego 7.3.5. Degranulacja komórki tucznej 7.3.6. Rola układu krążenia 7.3.7. Czynniki środowiskowe 7.4. Nadreaktywność oskrzeli w astmie 7.4.1. Nadreaktywność oskrzeli - cecha wrodzona czy nabyta? 7.4.2. Czynniki wzmagające nadreaktywność oskrzeli 7.4.3. Czynniki zmniejszające nadreaktywność oskrzeli 7.4.4. Nadreaktywność oskrzeli w ocenie wyników leczenia i prognozowaniu astmy 7.5. Ogólne zasady badania nadreaktywności oskrzeli 7.5.1. Wskazania do wykonania testów nadreaktywności oskrzeli 8. Czynniki środowiskowe 8.1. Alergeny 8.1.1. Alergeny występujące w pomieszczeniach 8.1.2. Pyłki roślin 8.2. Zanieczyszczenia powietrza 8.3. Palenie tytoniu 8.4. Zakażenia 8.4.1. Zakażenia wirusowe 8.4.2. Zakażenia bakteryjne 8.5. Leki 8.6. Czynniki związane bezpośrednio z chorym 8.6.1. Płeć 8.6.2. Dieta, otyłość, karmienie piersią 8.6.3. Stres 8.6.4. Choroby współistniejące 9. Obraz kliniczny astmy 9.1. Chronologia astmy 9.1.1. Rytm dobowy drożności oskrzeli 9.1.2. Rytm tygodniowy, miesięczny i sezonowy astmy 9.2. Wywiady 9.3. Badania przedmiotowe 9.3.1. Kliniczne objawy zwężenia oskrzeli 9.3.2. Napad astmatyczny 9.3.3. Stan astmatyczny 9.4. Fenotyp astmy 9.4.1. Astma u osób w wieku podeszłym. 9.4.2. Astma w ciąży i w okresie karmienia 9.4.3. Astma zawodowa 9.4.4. Astma "aspirynowa" 9.4.5. Kaszel alergiczny (zespół Corrao, "variant asthma") 9.4.6. Zespół astmatyczny psychogenny ("pseudoastma") 10. Badania dodatkowe 10.1. Ogólna strategia wykonania badań dodatkowych 10.2. Badania dodatkowe standardowe 10.2.1. Eozynofilia 10.2.2. Alergenowe testy skórne 10.2.3. Testy prowokacyjne 10.2.4. Wykrywanie nietolerancji niesteroidowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych - astmy "aspirynowej" 10.2.5. Próby czynnościowe układu oddechowego 10.2.6. Badanie radiologiczne klatki piersiowej 10.3. Rozszerzone badania dodatkowe 10.3.1. Dodatkowe alergenowe testy skórne 10.3.2. Badania radiologiczne nosa i zatok przynosowych 10.3.3. Badanie psychologiczne 10.3.4. Badanie nadreaktywności oskrzeli 10.3.5. Badania in vitro 10.3.6. Inne badania 11. Różnicowanie astmy 11.1. Astma a przewlekła obturacyjna choroba płuc 12. Zapobieganie astmie 12.1. Zapobieganie wystąpieniu astmy (prewencja pierwotna) 12.2. Zapobieganie zaostrzeniom i objawom (prewencja wtórna) 13. Leczenie 13.1. Zasady ogólne 13.2. Cele leczenia astmy 13.3. Sprawdzanie wyników leczenia 13.4. Leczenie w zależności od stopnia ciężkości lub stopnia kontroli astmy 13.5. Podstawowe grupy leków stosowane w leczeniu astmy 13.6. Strategia leczenia astmy 13.7. Algorytmy leczenia astmy 13.8. Glikokortykosteroidy 13.8.1. Mechanizm działania glikokortykosteroidów u chorych na astmę 13.8.2. Wybór preparatu glikokortykosteroidowego 13.8.3. Wziewne glikokortykosteroidy 13.8.4. Glikokortykosteroidy systemowe 13.8.5. Uwagi końcowe 13.9. ß2-agoniści 13.9.1. Mechanizm działania ß2-agonistów 13.9.2. Preparaty ß2-agonistów 13.9.3. Niektóre wskaźniki farmakokinetyczne i farmakodynamiczne ß2-agonistów 13.9.4. Kontrowersje na temat SABA 13.9.5. Kontrowersje na temat LABA 13.9.6. Uwagi końcowe 13.10. Teofilina 13.10.1. Zależności między teofiliną i glikokortykosteroidami 13.10.2. Uwagi końcowe 13.11. Leki przeciwleukotrienowe 13.11.1. Zagadnienia szczegółowe 13.11.2. Uwagi końcowe 13.12. Przeciwciała anty-IgE 13.13. Leki przeciwcholinergiczne 13.14. Immunoterapia swoista 13.14.1. Uwagi końcowe 13.15. Leki przeciwhistaminowe 13.15.1. Uwagi końcowe 13.16. Inne sposoby leczenia 13.17. Aerozoloterapia 13.17.1. Inhalatory ciśnieniowe - pMDI 13.17.2. Inhalatory proszkowe - DPI 13.17.3. Nebulizacja 13.17.4. Uwagi końcowe 14. Astma i sport 14.1. Wpływ wysiłku fizycznego na układ oddechowy 14.2. Problem terminologii 14.3. Częstość występowania astmy wysiłkowej lub wysiłkowego skurczu oskrzeli 14.4. Zmiany drożności oskrzeli podczas wysiłku 14.5. Astma i skurcz oskrzeli związany z wysiłkiem a sport wyczynowy 14.6. Leki przeciwastmatyczne dopuszczone przez MKOL 14.7. Czy astmatycy "garną się" do sportu, czy też sport indukuje astmę lub wysiłkowy skurcz oskrzeli? 15. Szkolenie chorych na astmę 15.1. Zrzeszanie się chorych 15.2. Edukacja 15.2.1. Metody edukacji 15.2.2. Skuteczność edukacji 15.3. Formy szkolenia 15.3.1. "Szkoła" dla chorych 15.3.2. Dni chorych na astmę 15.3.3. Sympozja z udziałem lekarzy, pielęgniarek i chorych 15.3.4. Samoleczenie chorych na astmę 16. Skróty występujące w monografii Skorowidz