Asesor sądowy w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Asesor sądowy w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tytuł: Asesor sądowy w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości

Autor: Chmielarz-Grochal Anna, Wójcicka Ewa, Żurek Jakub

Wydanie: 1

Rok: 2022

Stron: 284

ISBN: 9788383310435

Monografia traktuje o ustrojowo-prawnych podstawach funkcjonowania asesora sądowego w polskim wymiarze sprawiedliwości po przywróceniu tego urzędu w 2016 roku. Autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie, czy założony przez polskiego ustawodawcę model ustrojowo-prawny asesury sądowej odpowiada standardom konstytucyjnym. W publikacji przeanalizowano następujące zagadnienia: ewolucję statusu prawnego asesora sądowego w prawie polskim, ustrojowe zasady funkcjonowania asesorów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z konstytucyjną zasadą sądowego sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz realizacji prawa do sądu z art. 45 Konstytucji RP, stosunek służbowy asesora sądowego w sądach powszechnych i administracyjnych, niezawisłość, bezstronność i niezależność asesora sądowego oraz ich gwarancje ustrojowe i procesowe, odpowiedzialność dyscyplinarną i odpowiedzialność za wykroczenia.