Antybiotykoterapia w problematyce zakażeń szpitalnych - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Antybiotykoterapia w problematyce zakażeń szpitalnych

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: Wydawnictwo Makmed
 • Stara Cena: 65,00 złCena: 61,20 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 9.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł: Antybiotykoterapia w problematyce zakażeń szpitalnych

  Autor: Prof. Zbigniewa Rybickiego

  Wydanie: 1 

  format: 11 x 18,5 cm

  Stron: 368 

  ISBN 978-83-927780-3-5

  Nowoczesna publikacja omawiająca zagadnienia w sposób, który plasuje ją na czele listy niezbędnych z dziedziny antybiotykoterapii szpitalnej.
  Znajomość tych zagadnień wydaje się być wymogiem obligatoryjnym.

  Wnikliwe zapoznanie się z treścią przewodnika umożliwi odpowiednie przygotowanie lekarskie poprzez:
  ● zdobycie gruntownej wiedzy na temat zakażeń rozwijających się w trakcie pobytu w szpitalu, szczególnie w aspekcie ich interdyscyplinarnego charakteru.
  ● opanowanie procedur właściwego pobierania materiału do badań bakteriologicznych i umiejętne wykorzystanie w laboratorium pozyskanego materiału w celu uzyskania wyników, od których zależy wdrożenie właściwej antybiotykoterapii.
  ● zapoznanie się ze szczegółową klasyfikacją antybiotyków, dawkowaniem, możliwościami kojarzenia antybiotyków dla osiągnięcia celu terapeutycznego.
  ● wybór właściwej antybiotykoterapii zależnie od etiologii i lokalizacji zakażeń.
  ● zrozumienie prawideł antybiotykoterapii w odniesieniu do coraz liczniejszych mechanizmów oporności bakterii.
  ● optymalizację leczenia antybiotykami, które są obecnie dostępne, wobec słabych perspektyw syntezy nowych antybiotyków, szczególnie skierowanych przeciwko bakteriom Gram-ujemnym.
  ● zapoznanie się z problematyką rzadko prezentowaną – podręcznik zawiera bardzo ważny rozdział, praktycznie nie wyodrębniany do tej pory jako osobne zagadnienie, omawiający zasady antybiotykoterapii w trakcie dializ prowadzonych różnymi metodami ciągłymi i metodą przerywaną oraz w ECMO.

  Duże doświadczenie kliniczne autorów jest gwarancją praktycznego charakteru materiału przedstawionego w książce. Polecamy ten podręcznik lekarzom wszystkich specjalności klinicznych, a szczególnie anestezjologom pracującym w intensywnej terapii, lekarzom zabiegowym, hematologom, onkologom, pulmonologom, ale też wszystkim, którzy odczuwają deficyt wiedzy w zakresie diagnostyki, rozpoznania i antybiotykoterapii ciężkich zakażeń.

  … Wobec problemów i złożoności omówionych zagadnień, a w szczególności narastającej ciągle oporności bakterii na antybiotyki, niniejsze kompendium wiedzy opracowane przez Profesora Zbigniewa Rybickiego, wieloletniego praktyka, stanowi ważną pozycję z zakresu terapii zakażeń szpitalnych. Rozdziały wprowadzające prezentują aktualną i ukierunkowaną na praktykę, wiedzę mikrobiologiczną w zakresie źródeł zakażenia, dróg transmisji, mechanizmów oporności na antybiotyki, czynników ryzyka zakażeń, co pozwala klinicystom budować indywidualny dla poszczególnych grup pacjentów schemat profilaktyki i antybiotykoterapii zgodnie z zaleceniami i rekomendacjami krajowymi oraz międzynarodowymi. Lekarz otrzymuje w jednej publikacji wybrane z ogromu dostępnej literatury, najistotniejsze informacje, niezbędne do wdrożenia prawidłowego postępowania leczniczego oraz porównania z własnym doświadczeniem klinicznym.
  Wydanie „Antybiotykoterapii …” doskonale wpisuje się w okres wzmożonego na świecie publikowania opracowań z zakresu kompleksowej analizy tej problematyki w świetle retrospektywnej oceny już 50-letniej historii zakażeń szpitalnych, poczynając od odkrycia i wprowadzenia do leczenia w latach 50. penicyliny, poprzez pierwsze wzmianki o „zakażeniach krzyżowych”, projektowanie i rozbudowę szpitalnych sterylizatorni, zawiązywanie się pierwszych komitetów ds. zakażeń szpitalnych oraz towarzystw naukowych aż po materializację uregulowań prawnych w tym zakresie.
  Gorąco polecam i zapraszam do lektury.

  Prof. dr hab. med. Maria Kozioł-Montewka

  ————————————————————–
  SPIS TREŚCI
  1. Implikacje kliniczne zakażeń szpitalnych
  2. Pobieranie materiału do badań bakteriologicznych
  3. Badanie mikrobiologiczne – na czym polega – Aneta Guzek
  4. Charakterystyka patogenów najczęściej wywołujących zakażenia szpitalne
  5. Wspólne problemy antybiotykoterapii
  6. Klasyfikacja antybiotyków
  7. Antybiotykoterapia w niewydolności nerek z uwzględnieniem technik dializacyjnych – Jan Adamski
  8. Profilaktyka, diagnostyka i antybiotykoterapia szpitalnych zapaleń płuc
  9. Profilaktyka, diagnostyka, antybiotykoterapia zakażeń związanych z kaniulacją dużych naczyń żylnych oraz tętnic. Bakteriemia, zapalenie wsierdzia
  10. Diagnostyka i antybiotykoterapia zakażeń w obrębie jamy brzusznej, skóry i tkanki podskórnej. Odleżyny
  11. Profilaktyka, diagnostyka, antybiotykoterapia zakażeń w obrębie dróg moczowych
  12. Profilaktyka, diagnostyka, antybiotykoterapia zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
  13. Diagnostyka i antybiotykoterapia zakażeń wywołanych przez grzyby
  14. Wybrane zagadnienia dotyczące leczenia zakażeń u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii w przebiegu infekcji HIV – Jan Adamski, Magdalena Leszczyszyn-Pynka
  15. Wskaźniki biochemiczne stosowane w monitorowaniu zakażenia