✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Anestezjologia położnicza. Położnicze stany naglące Zdzisław Kazimierz Kruszyński Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Anestezjologia położnicza. Położnicze stany naglące

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Anestezjologia położnicza. Położnicze stany naglące

Autor : Zdzisław Kazimierz Kruszyński

Stron : 168

ISBN : 9788320041736

Rok wydania : 2010

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

W książce przedstawiono problemy anestezji położniczej oraz postępowania lekarskiego w stanach zagrożenia życia, związanych z ciążą i połogiem.Spis treści :
ANESTEZJOLOGIA POŁOŻNICZA 1. Zmiany fizjologiczne spowodowane ciążą 1.1. Zmiany ogólne 1.2. Układ oddechowy 1.3. Układ krążenia 1.4. Układ pokarmowy 2. Ogólne problemy anestezji położniczej 2.1. Matka 2.2. Wpływ znieczulenia na płód 2.2.1. Przepływ maciczno-łożyskowy 2.2.2. Łożyskowy transfer leków 2.2.3. Anestetyki dożylne 2.2.4. Środki zwiotczające mięśnie poprzecznie prążkowane 2.2.5. Środki znieczulenia przewodowego 2.2.6. Aminy katecholowe i stres 2.2.7. Hiper- i hipokapnia 3. Ból porodowy 4. Analgezja ogólna porodu 4.1. Środki znieczulenia dożylnego i domięśniowego 4.2. Środki znieczulenia wziewnego 5. Znieczulenie przewodowe porodu 5.1. Ciągłe zewnątrzoponowe znieczulenie porodu 5.1.1. Wpływ CZZP na przebieg porodu 5.1.2. Środki stosowane w CZZP 5.1.3. Transfer leków do mleka matki 5.1.4. Wykonanie CZZP 5.1.5. Wpływ znieczulenia zewnątrzoponowego na temperaturę ciała matki 5.2. Połączone znieczulenie zewnątrzoponowo-podpajęczynówkowe 5.3. Znieczulenie podpajęczynówkowe porodu 6. Znieczulenie przewodowe do cięcia cesarskiego 6.1. Znieczulenie podpajęczynówkowe 6.2. Znieczulenie zewnątrzoponowe 6.3. Znieczulenie połączone do cięcia cesarskiego 7. Powikłania blokad centralnych 7.1. Niezamierzone dożylne i podpajęczynówkowe podanie analgetyku przewodowego 7.2. Popunkcyjne bóle głowy 7.3. Krwiak zewnątrzoponowy 7.4. Bóle pleców 7.5. Inne powikłania neurologiczne 8. Znieczulenie ogólne do cięcia cesarskiego 8.1. Wykonanie znieczulenia ogólnego do cięcia cesarskiego 8.2. Trudna intubacja w anestezji położniczej 8.2.1. Alternatywne techniki intubacji 8.2.2. Schemat postępowania w trudnej intubacji 9. Modulacja czynności skurczowej macicy 9.1. Oksytocyna 9.2. Metylergometryna 9.3. Prostaglandyny 9.3.1. Farmakodynamika prostaglandyn 9.3.2. Kliniczne zastosowanie prostaglandyn 9.4. Leki hamujące skurcze macicy (tokolityki) 10. Zgony matek Piśmiennictwo POŁOŻNICZE STANY NAGLĄCE 1. Nadciśnienie wywołane ciążą 1.1. Kryzys nadciśnieniowy 1.2. Przetaczanie płynów 1.3. Rzucawka i obrzęk mózgu 1.4. Zaburzenia czynności nerek 1.5. Zaburzenia krzepnięcia 1.6. Obrzęk płuc 1.7. Znieczulenie do cięcia cesarskiego 2. Zespół HELLP 2.1. Rozpoznanie 2.2. Leczenie 2.3. Powikłania 3. Wstrząs krwotoczny 3.1. Obraz kliniczny 3.1.1. Wstrząs kompensowany 3.1.2. Wstrząs niekompensowany 3.1.3. Transport tlenu 3.2. Rozpoznanie i monitorowanie wstrząsu krwotocznego 3.3. Leczenie wstrząsu krwotocznego 3.3.1. Resuscytacja krążenia 3.3.1.1. Przetaczanie płynów 3.3.1.2. Przetaczanie krwi i jej preparatów 3.3.1.3. Zaburzenia hemostazy 3.3.1.4. Rekombinowany aktywowany czynnik krzepnięcia VIIa (rFVIIa) 3.3.1.5. Sztuczne nośniki tlenu 3.3.1.6. Przywrócenie ciśnienia perfuzji 3.3.1.7. Środki inotropowe 3.3.2. Resuscytacja oddechowa 3.3.3. Leczenie uzupełniające 3.4. Leczenie chirurgiczne 3.5. Zaplanowana (permisywna) hipotensja tętnicza 3.6. Anestezja w krwotoku położniczym 4. Zatorowość płucna 4.1. Zator spowodowany skrzepliną 4.1.1. Rozpoznanie 4.1.2. Leczenie 4.1.3. Nawracający zator płucny 4.2. Zator spowodowany płynem owodniowym 4.2.1. Patofizjologia 4.2.2. Występowanie i objawy kliniczne 4.2.3. Rozpoznanie 4.2.4. Leczenie 4.3. Zator powietrzny 4.3.1. Rozpoznanie 4.3.2. Leczenie 5. Ciąża powikłana chorobą serca 5.1. Wady serca nabyte 5.1.1. Wady zastawki aorty 5.1.2. Wady zastawki mitralnej 5.2. Wady serca wrodzone 5.2.1. Wady bezsinicze (przeciek z lewa na prawo) 5.2.2. Wady sinicze (przeciek z prawa na lewo) 5.3. Nadciśnienie płucne 5.4. Kardiomiopatia 5.5. Ciężarne z przeszczepionym sercem 5.6. Kardiogenny obrzęk płuc 5.7. Ciężarne ze wszczepioną sztuczną zastawką serca 5.8. Zaburzenia rytmu 5.9. Środki obkurczające macicę i tokolityki 5.10. Poród u ciężarnych z chorobą serca 5.11. Cięcie cesarskie u kobiet z chorobą serca 6. Zespół nadmiernej stymulacji jajników 6.1. Patogeneza 6.2. Rozpoznanie 6.3. Leczenie 7. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa kobiet w ciąży 7.1. Rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia 7.2. Podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa (BLS) 7.3. Poszerzona resuscytacja krążeniowo-oddechowa (ALS) 7.4. Leczenie choroby poresuscytacyjnej 7.5. Cięcie cesarskie u kobiet z zatrzymanym krążeniem 7.6. Śmierć mózgu kobiet w ciąży Piśmiennictwo Skorowidz