Anestezjologia Larsen Tom 1 i 2 komplet 2020 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Anestezjologia Larsen Tom 1 i 2 komplet 2020

 • Dostępność: Brak
 • Wydawca: Edra Urban & Partner

Tytuł: Anestezjologia Larsen Tom 1

Autor: Larsen R.

Wydanie: 11

Rok: 2020

Format: 21.0x27.5cm

Stron: 664

ISBN: 9788123413297

ISBN: 9788366310872

Tytuł: Anestezjologia Larsen Tom 2 - 2020

Rok: 2020

Autor: R. Larsen

Stron: 496

ISBN: 9788366310889

Okładka: Twarda

Kolejne polskie wydanie Anestezjologii Larsena stanowi tłumaczenie jedenastego wydania niemieckiego. Jest całkowicie uzasadnione, aby nowa edycja tego wysoko cenionego podręcznika została udostępniona wszystkim lekarzom uczącym się i zajmującym anestezjologią w Polsce. W obszarze niemieckojęzycznym popularność podręcznika Larsena jest zadziwiająca. Od 1985 roku tak zwana „zielona książka” jest podstawowym źródłem wiedzy dla kolejnych pokoleń personelu anestezjologicznego. Profesor Reinhard Larsen redagując kolejne wydania i aktualizując treść podręcznika utrzymuje konsekwentnie klasyczny układ książki. Jest ona podzielona na część wstępną – Podstawy farmakologiczne i fizjologiczne, następnie na część poświęconą metodom postępowania – Anestezjologię ogólną oraz na szczegółowy opis praktyki anestezjologicznej w różnych dziedzinach medycyny zabiegowej – Anestezjologię specjalistyczną. Profesor Larsen, razem z współautorami prof. Annecke i dr. Finkiem, dokonał w nowym wydaniu istotnej aktualizacji wiedzy anestezjologicznej, a w szczególności zaleceń i wytycznych bardzo ważnych dla personelu praktykującego anestezjologię. Ponieważ popularnie nazywany „Larsen” stanowi także w naszym kraju stały element zarówno nauczania, jak i uczenia się sztuki znieczulenia, nie ulega wątpliwości, że dostępność najnowszego wydania tej książki przyczyni się znacząco do poszerzenia wiedzy, a przez to do poprawy jakości praktyki w tej bardzo dynamicznie rozwijającej się specjalizacji lekarskiej, jaką jest anestezjologia.

Spis treści:
 • Podstawy farmakologiczne i fizjologiczne 
 • 1 Teorie znieczulenia ogólnego i mechanizmy działania anestetyków 
 • 2 Farmakokinetyka dla anestezjologów 
 • 3 Anestetyki wziewne 
 • 4 Anestetyki dożylne, benzodiazepiny i neuroleptyki 
 • 5 Opioidy 
 • 6 Znieczulenie całkowicie dożylne (TIVA) 
 • 7 Środki zwiotczające mięśnie szkieletowe
 • 8 Środki znieczulenia miejscowego 
 • 9 Leki krążeniowe 
 • 10 Czynność serca 
 • 11 Fizjologia oddychania 
 • 12 Gazy krwi 
 • 13 Gospodarka kwasowo-zasadowa 
 • 14 Układ krzepnięcia a znieczulenie 
 • II Anestezjologia ogólna . 
 • 15 Ocena przedoperacyjna i przygotowanie,wybór postępowania anestezjologicznego 
 • 16 Postępowanie w chorobach towarzyszących 
 • 17 Przewlekła farmakoterapia w okresie przedoperacyjnym 
 • 18 Premedykacja 
 • 19 Układy anestetyczne i wentylacja mechaniczna podczas znieczulenia 
 • 20 Przygotowanie i przeprowadzenie znieczulenia 
 • 21 Intubacja dotchawicza i maska krtaniowa 
 • 22 Znieczulenie podpajęczynówkowe 
 • 23 Znieczulenie zewnątrzoponowe 
 • 24 Blokady nerwów obwodowych 
 • 25 Ułożenie pacjenta do operacji 
 • 26 Nadzór i monitorowanie 
 • Skorowidz 611

II Anestezjologia ogólna – cd.

27 Okołooperacyjna płynoterapia i suplementacja elektrolitów
28 Leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi
29 Sala nadzoru poznieczuleniowego
30 Leczenie bólu pooperacyjnego
31 Powikłania i sytuacje krytyczne związane ze znieczuleniem
32 Wstrząs a znieczulenie
33 Resuscytacja krążeniowo-oddechowaIII Anestezjologia specjalistyczna

34 Znieczulenie ambulatoryjne
35 Położnictwo
36 Wstępne zaopatrzenie noworodka
37 Znieczulenie u dzieci
38 Znieczulenie pacjentów w podeszłym wieku
39 Neurochirurgia
40 Okulistyka
41 Chirurgia szczękowo-twarzowa
42 Laryngologia
43 Chirurgia klatki piersiowej
44 Kardiochirurgia
45 Chirurgia naczyniowa
46 Chirurgia jamy brzusznej
47 Urologia
48 Ginekologia
49 Ortopedia
50 Traumatologia