✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Anestezja bariatryczna Tomasz Marek Gaszyński Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Anestezja bariatryczna

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Anestezja bariatryczna

Autor : Tomasz Marek Gaszyński

Stron : 152

ISBN : 9788320037630

Rok wydania : 2008

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : 125x195

W książce omówiono zagadnienia postępowania anestezjologicznego z chorym otyłym. Anestezja bariatryczna staje się coraz bardziej istotnym problemem z powodu wzrastającej liczby pacjentów otyłych. Właściwe postępowanie z takim pacjentem wymaga znajomości odrębnej fizjologii i farmakologii oraz specyficznego postępowania zwiększającego bezpieczeństwo okołooperacyjne.
Przedstawiono m.in. przygotowanie pacjenta do znieczulenia, przeprowadzenie znieczulenia, opiekę pooperacyjną, intensywną terapię i postępowanie ratunkowe, w tym resuscytację krążeniowo-oddechową oraz postępowanie w przypadku tzw. trudnych dróg oddechowych.

Spis treści :
Wstęp
Współczesne definicje i podziały otyłości
Przeliczanie masy ciała u osób otyłychPatofizjologia otyłości
Zmiany w układzie oddechowym
Zmiany w układzie krążenia
Zmiany w układzie pokarmowym
Zasady postępowania anestezjologicznego z pacjentami otyłymi
Przygotowanie do zabiegu, opieka okołooperacyjna i postępowanie śródoperacyjne
Wizyta przedoperacyjna i zalecane badania dodatkowe Premedykacja Przygotowanie sali i monitorowanie śródoperacyjne Ułożenie i przygotowanie pacjentów otyłych do znieczulenia i zabiegu Zapewnienie drożności dróg oddechowych do zabiegu operacyjnego u chorych otyłych Wentylacja zastępcza w trakcie znieczulenia             - Warunki wentylacji zastępczej u osób otyłych w zależności od masy ciała i ułożenia pacjenta do zabiegu. Wpływ schudnięcia na warunki wentylacji zastępczej u chorych otyłych
Wybór metody znieczulenia             - Znieczulenie przewodowe
             - Znieczulenie ogólne
Wybudzenie i opieka pooperacyjna Sedacja i leczenie przeciwbóloweOdrębności znieczulenia pacjentów otyłych do zabiegów laparoskopowych
Wpływ odmy otrzewnowej na czynność podstawowych układów i narządów u osób otyłych              - Mechanizmy reakcji układu krążenia na odmę otrzewnową
              - Konsekwencje hemodynamiczne ułożenia pacjenta w pozycji Fowlera w czasie laparoskopii
              - Wpływ absorpcji dwutlenku węgla
              - Wpływ podwyższonego ciśnienia śródbrzusznego
              - Wpływ laparoskopii na czynność wątroby i nerek
              - Wpływ odmy otrzewnowej na mechanikę oddychania
Ocena czynności hemodynamicznej podczas zabiegów laparoskopowych u pacjentów otyłych Porównanie wpływu wybranych sposób znieczulania pacjentów otyłych na czynność hemodynamiczną podczas laparoskopiiOdrębności znieczulenia pacjentów otyłych do zabiegu wykonywanego metodą otwartą
Ogólna farmakologia środków anestezjologicznych dla pacjentów otyłych
Farmakologia opioidów w otyłości
Fentanyl Alfentanyl Remifentanyl SufentanylFarmakologia środków zwiotczających stosowanych u osób otyłych
Farmakologia benzylizochinolinowych środków zwiotczających stosowanych u pacjentów otyłych Farmakologiczne odwracanie działania środków zwiotczających u osób otyłychAnestetyki dożylne
Zastosowanie propofolu u osób otyłych
Wziewne środki anestetyczne stosowane u osób otyłych
Sewofluran
Desfluran
Wybrane zagadnienia intensywnej terapii pacjentów otyłych
Wentylacja zastępcza pacjentów otyłych na oddziale intensywnej terapii
Dostęp do żył centralnych u osób otyłych
Farmakologia wybranych środków stosowanych na oddziale intensywnej terapii u pacjentów otyłych
Zakażenia i powikłania septyczne u pacjentów otyłych
Postępowanie ratunkowe u pacjentów otyłych
Udrożnianie dróg oddechowych i wentylacja chorych otyłych w stanach nagłego zagrożenia życia
Monitorowanie i dostęp dożylny
Badania obrazowe u chorych otyłych
Piśmiennictwo
Skorowidz