Anatomia organizacji sportowych i turystycznych - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Anatomia organizacji sportowych i turystycznych

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: AWF Katowice
 • Stara Cena: 105,00 złCena: 104,00 zł
 • Ilość:
  imgDARMOWA DOSTAWA
 • Poleć produkt
 • Tytuł:Anatomia organizacji sportowych i turystycznych

  Autor: Brygida Grzeganek-Więcek, Joanna Kantyka, Andrzej Hadzik, Krzysztof Cieślikowski

  Rok: 2014 

  Wydawca: AWF Katowice

  Wymiary: 170 x 240 

  Oprawa: Miękka

  ISBN: 978-83-64036-25-5

  Zmienność i niestabilność otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego kształtuje nowy wymiar dynamiki konkurowania we współcześnie zarządzanych organizacjach sportowych i turystycznych. Nowe systemy wartości zbudowane na zaufaniu, nowe podejście do procesów biznesowych wsparte intuicją, jak również nabywanie nowych umiejętności przetrwania organizacji w gospodarce opartej na wiedzy to dzisiejsze wyzwania stojące przed menedżerami tych organizacji. Uelastycznienie działalności i duża inercja organizacji sportowych i turystycznych spowodowało zmiany w systemie zarządzania przez wprowadzenie nowych paradygmatów określanych jako koncepcja 2.0, polegająca na wprowadzeniu „miękkich” aspektów zarządzania. Celem monografii jest zaprezentowanie Czytelnikowi charakterystyk organizacji sportowych i turystycznych wraz z podziałem struktur tych organizacji, co stanowi w pewnym sensie nowe ujęcie problemu. Informacje te są oryginalnymi opracowaniami autorów, popartymi badaniami. Monografia poświęcona jest również identyfikacji nowoczesnych podejść do działalności marketingowej w organizacjach świadczących usługi sportowe i turystyczne. Jak wynika z badań autorów, wiele organizacji w analizowanym sektorze nie stosuje jeszcze nowoczesnych instrumentów do rozpoznania zachowań klientów. Dlatego też w poniższych rozdziałach książki zaproponowano ciekawe modele, które mogą być wykorzystane w działalności marketingowej organizacji sportowych i turystycznych. Praca składa się z czterech części. Każda z tych części opracowana została na podstawie studiów literaturowych oraz badań własnych i obserwacji organizacji sportowych i turystycznych, co pozwoliło na sformułowanie następujących pytań badawczych: 1. Jakie czynniki wewnętrzne kształtują konkurencyjność organizacji sportowych i turystycznych? 2. Czy struktury organizacyjne w sektorze sportu i turystyki odpowiadają współczesnym wymaganiom stawianym tym organizacjom? 3. Czy organizacje sportowe i turystyczne są organizacyjnie przygotowane do wdrożenia współczesnych koncepcji zarządzania? W publikacji poruszono również problemy związane z możliwością wykorzystania przez organizacje sportowe i turystyczne nowych koncepcji zarządzania, usprawniających ten proces w praktyce. Dla ułatwienia ich stosowania autorzy w kolejnych rozdziałach publikacji podają gotowe wzorce do bezpośredniego zaadaptowania przez menedżerów tych organizacji. Do ciekawych propozycji należy zaliczyć nowe techniki rozwiązywania problemów, które wykorzystują „miękkie” aspekty zarządzania określane jako 2.0, do których zalicza się, między innymi, zarządzanie intuicją, zaufaniem, ryzykiem oraz wiedzą i kapitałem intelektualnym jako czynnikami tworzącymi przewagę konkurencyjną a zarazem podnoszącymi wartość rynkową organizacji. Monografia składa się z dziesięciu rozdziałów harmonijnie skomponowanych i tworzących zwartą całość, która odzwierciedla anatomiczną budowę współczesnych organizacji sportowych i turystycznych. Publikacja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, ale także do menadżerów sektora sportu i turystyki, pracowników naukowych, studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych, zainteresowanych problematyką zarządzania organizacjami sportowymi i turystycznymi. Monografia ukazuje dynamikę trendów występujących w kształtowaniu nowoczesnych modeli biznesowych w organizacjach sportowych i turystycznych, co może być interesujące i przydatne dla praktyków zarządzających tymi organizacjami. Zagadnienia zawarte w monografii stanowią obecnie kluczowy obszar badań w wielu ośrodkach naukowych i mogą być podstawą do dalszych rozważań i polemik naukowych. Wyrażamy przekonanie, że monografia stanie się dla Czytelników inspiracją dla pogłębiania wiedzy z zakresu zarządzania w sporcie i turystyce.