✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Anatomia czynnościowa Bogdan Ciszek, Andrzej Dąbrowski, Janusz Dzięcioł Ryszard Maciejewski, Kamil Torres CZELEJ
img
img

Anatomia czynnościowa

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL


Tytuł : Anatomia czynnościowa
Autor : Bogdan Ciszek, Andrzej Dąbrowski, Janusz Dzięcioł
Redaktor : Ryszard Maciejewski, Kamil Torres
Stron : 400
ISBN : 9788360608708
Rok wydania : 2007
Wydanie : 1
Oprawa : miękka
Format : B5

Anatomia jest fundamentem wszystkich nauk klinicznych. Zamieszczenie w podręczniku anatomii podstawowych informacji dotyczących funkcjonowania opisywanych struktur oraz powiązań pomiędzy budową narządów a aspektami klinicznymi pozwoli Czytelnikom dostrzec szersze znaczenie wiedzy, którą niekiedy uważają za wyłącznie teoretyczną. 
W podręczniku podjęto próbę pogodzenia niezbędnej ilości informacji z utrzymaniem zwięzłości formy. Podanie informacji w postaci punktów, ograniczenie do niezbędnego minimum terminologii łacińskiej oraz syntetyczne przedstawienie klinicznych zastosowań wiedzy anatomicznej pozwoli na łatwiejsze przyswojenie treści. 
Nowością jest duża liczba rycin obrazujących zastosowanie anatomii palpacyjnej w rozpoznawaniu struktur anatomicznych ważnych w codziennej pracy pielęgniarskiej, fizjoterapeutycznej, rehabilitacyjnej oraz ratowników medycznych.

Spis treści :
Rozdział 1. Historia rozwoju wiedzy o anatomii ciała ludzkiego
Rozdział 2. Wiadomości ogólne o komórkach i tkankach
Rozdział 3. Wewnątrzmaciczny rozwój człowieka
Rozdział 4. Człowiek jako całość. Układy funkcjonalne
Rozdział 5. Terminologia anatomiczna
Rozdział 6. Głowa i szyja
Rozdział 7. Grzbiet. Kręgosłup. Rdzeń kręgowy
Rozdział 8. Klatka piersiowa
Rozdział 9. Kończyna górna
Rozdział 10. Brzuch i jama brzuszna
Rozdział 11. Miednica i narządy płciowe
Rozdział 12. Kończyna dolna
Rozdział 13. Odrębności anatomiczne wieku dziecięcego