Anatomia człowieka - Sokołowska - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Anatomia człowieka - Sokołowska

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Stara Cena: 169,00 złCena: 136,89 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 6.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Anatomia człowieka - Sokołowska

  Autor : Adam Krechowiecki, Władysław Kubik, Wiesław Łasińs

  Redaktor : Janina Zofia Sokołowska-Pituchowa

  Stron : 864

  ISBN : 9788320043648

  Rok wydania : 2011

  Wydanie : 8

  Oprawa : Twarda całopapierowa

  Format : B5

  Jest to VIII wydanie podręcznika cieszącego się od lat zasłużoną popularnością wśród studentów medycyny. Swoją niepodważalną pozycję na rynku wydawniczym książka zawdzięcza przejrzystemu i zwięzłemu przedstawieniu zagadnień dotyczących anatomii człowieka w ujęciu topograficznym. Omówiono w niej m.in. osie i płaszczyzny ciała ludzkiego, metamerię organizmu ludzkiego, układ narządów ruchu, układ krążenia, układ trawienny, układ nerwowy i narządy zmysłów. a także osteologię i syndesmologię szczegółową. Książka zawiera wiadomości dostosowane zarówno do potrzeb klinicznych, jak i do wymagań egzaminacyjnych na uczelniach medycznych. Jest adresowana do studentów medycyny. Mogą z niej również korzystać lekarze rozpoczynający samodzielną pracę zawodową.

  Spis treści :
  CZĘŚĆ OGÓLNA
  Osie i płaszczyzna ciała ludzkiego
  Metameria organizmu ludzkiego
  Układ narządów ruchu
  Nauka o kościach (osteologia)
  Połączenia kości
  Połączenia włókniste
  Połączenia chrząstkowe
  Połączenia maziowe
  Podział stawów
  Nauka o mięśniach
  Urządzenia pomocnicze mięśni
  Czynność i mechanika mięśni
  Układ krążenia
  Naczynia krwionośne
  Budowa tętnic
  Naczynia włosowate
  Budowa żył
  Krążenie oboczne
  Zespolenia tętniczo-żylne
  Budowa naczyń chłonnych
  Naczynia tętnicze
  Naczynia żylne
  Krew
  Układ chłonny
  Układ trawienny ? narząd trawienny
  Układ nerwowy
  Rdzeń kręgowy
  Nerw rdzeniowy
  Mózgowie
  Układ nerwowy autonomiczny
  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
  Osteologia szczegółowa
  Kręgosłup
  Budowa kręgu
  Kręgi szyjne
  Kręgi piersiowe
  Kręgi lędźwiowe
  Kość krzyżowa
  Kość guziczna
  Klatka piersiowa
  Klatka piersiowa jako całość
  Czaszka
  Kości czaszki mózgowej
  Kość czołowa
  Kość sitowa
  Kość ciemieniowa
  Kość potyliczna
  Kość skroniowa
  Kość klinowa
  Kości czaszki trzewnej
  Kość łzowa
  Lemiesz
  Małżowina nosowa dolna
  Kości twarzy
  Szczęka
  Kość nosowa
  Kość jarzmowa
  Kość podniebienna
  Żuchwa
  Kość gnykowa
  Czaszka jako całość
  Powierzchnia wewnętrzna podstawy czaszki
  Powierzchnia zewnętrzna podstawy czaszki
  Sklepienie czaszki
  Ściana tylna czaszki
  Ściana przednia czaszki
  Jama nosowa
  Ściana boczna czaszki
  Kończyna górna
  Kości obręczy kończyny górnej
  Kość ramienna
  Kości przedramienia
  Kości ręki
  Kości nadgarstka
  Kości śródręcza
  Kości palców ręki
  Kończyna dolna
  Kości obręczy kończyny dolnej
  Miednica jako całość
  Płaszczyzny i wymiary miednicy mniejszej
  Pochylenie miednicy
  Różnice płciowe miednicy
  Kości uda
  Kości goleni
  Kości stopy
  Kości stępu
  Kości śródstopia
  Kości palców stopy
  Syndesmologia i artrologia szczegółowa (więzadła i stawy)
  Połączenia kości czaszki
  Staw skroniowo-żuchwowy
  Połączenia kręgosłupa
  Krążki międzykręgowe
  Więzadła kręgosłupa
  Stawy kręgosłupa
  Połączenia kręgosłupa z czaszką.
  Stawy żebrowo-kręgowe
  Mechanika kręgosłupa
  Połączenia kości klatki piersiowej
  Połączenia mostka
  Mechanika klatki piersiowej
  Połączenia kości kończyny górnej
  Staw mostkowo-obojczykowy
  Staw barkowo-obojczykowy
  Staw ramienny
  Staw łokciowy
  Staw promieniowo-łokciowy dalszy
  Błona międzykostna przedramienia
  Stawy ręki
  Stawy kości nadgarstka
  Stawy kości śródręcza
  Stawy śródręczno-paliczkowe
  Stawy międzypaliczkowe
  Połączenia kości kończyny dolnej
  Połączenia obręczy kończyny dolnej
  Staw krzyżowo-biodrowy
  Spojenie łonowe
  Połączenia kończyny wolnej
  Staw biodrowy
  Staw kolanowy
  Powierzchnie stawowe
  Łąkotki stawowe
  Więzadła wewnętrzne
  Torebka stawowa
  Więzadła zewnętrzne
  Kaletki maziowe
  Połączenia kości goleni
  Stawy stopy
  Staw skokowo-goleniowy
  Stawy międzystępowe
  Stawy stępowo-śródstopne
  Stawy śródstopno-paliczkowe
  Stawy międzypaliczkowe
  Tułów
  Ściany tułowia
  Warstwa powierzchowna przedniej ściany tułowia
  Mięśnie ścian tułowia
  Mięśnie klatki piersiowej
  Ściany brzucha
  Mięśnie brzucha
  Współdziałanie mięśni brzucha
  Powięzie ściany brzucha
  Ściana przednia jamy brzusznej od wewnątrz
  Kanał pachwinowy
  Przepona
  Mięśnie ściany tylnej brzucha
  Mięśnie grzbietu
  Warstwa powierzchowna grzbietu
  Mięśnie grzbietu powierzchowne.
  Mięśnie kolcowo-ramienne
  Mięśnie kolcowo-żebrowe
  Mięśnie grzbietu głębokie
  Mięśnie płatowate
  Mięśnie długie grzbietu (biodrowo-żebrowy, najdłuższy, kolcowy).
  Mięsień poprzeczno-kolcowy
  Mięśnie krótkie grzbietu
  Mięśnie podpotyliczne
  Naczynia ścian tułowia
  Tętnice ścian klatki piersiowej
  Tętnice ścian brzucha
  Żyły ścian tułowia
  Żyły powierzchowne tułowia
  Żyły głębokie ścian tułowia
  Żyły ścian klatki piersiowej
  Żyły ścian brzucha
  Naczynia i węzły chłonne ścian tułowia
  Głębokie naczynia i węzły chłonne ścian klatki piersiowej i jamy brzusznej
  Naczynia i węzły chłonne przepony
  Nerwy ścian tułowia
  Trzewa klatki piersiowej
  Serce
  Osierdzie
  Kształt, wielkość i położenie serca
  Powierzchnia serca
  Szkielet serca
  Mięsień sercowy
  Układ przewodzący serca
  Jamy serca
  Przedsionek prawy
  Komora prawa
  Zastawka przedsionkowo-komorowa prawa
  Zastawka pnia płucnego
  Przedsionek lewy
  Komora lewa
  Zastawka przedsionkowo-komorowa lewa
  Zastawka aorty
  Rzut ujść serca na przednią ścianę klatki piersiowej
  Unaczynienie serca
  Tętnice wieńcowe
  Żyły serca
  Naczynia chłonne serca
  Nerwy serca
  Dolne drogi oddechowe i płuca
  Tchawica
  Oskrzela
  Płuca
  Drzewo oskrzelowe
  Segmenty oskrzelowo-płucne
  Budowa pęcherzyków płucnych
  Opłucna
  Ruchy płuc
  Unaczynienie płuc
  Przełyk
  Grasica
  Śródpiersie
  Naczynia i nerwy śródpiersia
  Tętnice śródpiersia
  Tętnica główna
  Pień ramienno-głowowy
  Gałęzie trzewne tętnicy piersiowej wewnętrznej i aorty piersiowej
  Pień płucny
  Żyły śródpiersia
  Żyły śródpiersia górnego i środkowego
  Układ żył nieparzystych
  Żyły płucne
  Układ chłonny klatki piersiowej
  Przewód piersiowy
  Naczynia i węzły chłonne śródpiersia i trzew klatki piersiowej
  Nerwy śródpiersia
  Nerw przeponowy ? odcinek piersiowy
  Nerw błędny ? odcinek piersiowy
  Jama brzuszna
  Otrzewna
  Rozwój otrzewnej
  Czynności otrzewnej
  Zachyłki jamy otrzewnej
  Trzewa jamy brzusznej
  Żołądek
  Granice żołądka
  Obraz rentgenologiczny żołądka
  Budowa ścian żołądka
  Błona surowicza i więzadła żołądka
  Błona mięśniowa
  Błona śluzowa
  Rola żołądka
  Stosunek żołądka do sąsiednich narządów
  Pień trzewny i naczynia żołądka
  Unerwienie żołądka
  Jelito cienkie
  Dwunastnica
  Budowa i położenie
  Budowa ściany
  Naczynia i nerwy
  Jelito krezkowe
  Podział i budowa
  Budowa kosmków jelitowych
  Czynności kosmków jelitowych
  Skupienia tkanki chłonnej
  Czynności błony mięśniowej jelita
  Naczynia jelita krezkowego
  Nerwy jelita cienkiego
  Jelito grube
  Budowa
  Jelito ślepe
  Wyrostek robaczkowy
  Okrężnica, budowa i położenie
  Tętnice krezkowe
  Żyła wrotna
  Żyła krezkowa górna
  Żyła śledzionowa
  Żyła krezkowa dolna
  Odbytnica
  Budowa
  Anatomia praktyczna
  Naczynia i nerwy okrężnicy i odbytnicy
  Wielkie gruczoły trawienne
  Wątroba
  Kształt i wymiary
  Powierzchnia przeponowa.
  Powierzchnia trzewna
  Położenie
  Budowa wewnętrzna
  Żyły wątrobowe
  Segmenty wątroby
  Czynności wątroby
  Pęcherzyk żółciowy
  Kształt i położenie
  Budowa
  Czynność
  Drogi żółciowe
  Naczynia i nerwy dróg żółciowych
  Trzustka
  Budowa i położenie
  Sok trzustkowy
  Narząd wyspowy trzustki
  Naczynia i nerwy
  Śledziona
  Położenie, kształt i wielkość
  Budowa i czynności
  Przestrzeń zaotrzewnowa
  Narządy przestrzeni zaotrzewnowej
  Gruczoł nadnerczowy
  Nerki
  Kształt i wymiary
  Osłonki nerek
  Położenie nerek
  Budowa nerek
  Nefron
  Naczynia i nerwy
  Odmiany i wady rozwojowe
  Drogi wyprowadzające mocz.
  Miedniczka nerkowa
  Moczowód
  Położenie moczowodu
  Budowa moczowodu
  Naczynia i nerwy moczowodu
  Naczynia przestrzeni zaotrzewnowej
  Aorta brzuszna
  Parzyste gałęzie trzewne aorty brzusznej
  Żyła główna dolna
  Zespolenia między układami obu żył głównych
  Układ chłonny przestrzeni zaotrzewnowej
  Naczynia chłonne
  Węzły chłonne
  Nerwy przestrzeni zaotrzewnowej
  Narządy miednicy mniejszej
  Pęcherz moczowy
  Położenie pęcherza moczowego
  Budowa pęcherza moczowego
  Naczynia i nerwy pęcherza moczowego
  Cewka moczowa
  Układ narządów płciowych
  Narządy płciowe męskie wewnętrzne
  Jądro
  Najądrze
  Przyjądrze
  Naczynia i nerwy jądra i najądrza
  Nasieniowód
  Pęcherzyk nasienny
  Gruczoł krokowy
  Narządy płciowe męskie zewnętrzne
  Moszna. Powrózek nasienny
  Osłonki jądra i powrózka nasiennego
  Prącie
  Cewka moczowa męska
  Gruczoł opuszkowo-cewkowy
  Nasienie
  Narządy płciowe żeńskie wewnętrzne
  Jajnik
  Położenie i budowa
  Stosunek do otrzewnej
  Więzadła jajnika
  Naczynia i nerwy
  Nadjajnik i przyjajnik
  Jajowód
  Położenie i budowa
  Budowa ściany jajowodu
  Zapłodnienie
  Naczynia i nerwy
  Macica
  Położenie i budowa
  Budowa ściany
  Więzadła macicy
  Ułożenie części macicy i jej położenie
  Czynności macicy
  Cykl miesiączkowy
  Zmiany w czasie ciąży
  Łożysko
  Poród
  Połóg
  Naczynia i nerwy macicy
  Pochwa
  Sklepienie pochwy
  Budowa ściany
  Naczynia i nerwy
  Narządy płciowe żeńskie zewnętrzne
  Wzgórek łonowy
  Wargi sromowe większe
  Wargi sromowe mniejsze
  Łechtaczka
  Przedsionek pochwy
  Gruczoły przedsionkowe
  Opuszka przedsionka
  Naczynia i nerwy sromu
  Naczynia miednicy mniejszej
  Dno miednicy mniejszej
  Przepona miednicy
  Dynamika przepony miednicy
  Dół kulszowo-odbytniczy
  Przepona moczowo-płciowa
  Środek ścięgnisty krocza
  Mięśnie powierzchowne krocza
  Powięzie miednicy mniejszej
  Mechanika trzew jamy brzusznej i jamy miednicy
  Szyja
  Charakterystyka ogólna szyi
  Trójkąty szyi
  Powięzi ...