Anatomia człowieka - Sokołowska - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Anatomia człowieka - Sokołowska

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Anatomia człowieka - Sokołowska

Autor : Adam Krechowiecki, Władysław Kubik, Wiesław Łasińs

Redaktor : Janina Zofia Sokołowska-Pituchowa

Stron : 864

ISBN : 9788320043648

Rok wydania : 2020

Wydanie : 8

Oprawa : Miękka

Format : B5

Jest to VIII wydanie podręcznika cieszącego się od lat zasłużoną popularnością wśród studentów medycyny. Swoją niepodważalną pozycję na rynku wydawniczym książka zawdzięcza przejrzystemu i zwięzłemu przedstawieniu zagadnień dotyczących anatomii człowieka w ujęciu topograficznym. Omówiono w niej m.in. osie i płaszczyzny ciała ludzkiego, metamerię organizmu ludzkiego, układ narządów ruchu, układ krążenia, układ trawienny, układ nerwowy i narządy zmysłów. a także osteologię i syndesmologię szczegółową. Książka zawiera wiadomości dostosowane zarówno do potrzeb klinicznych, jak i do wymagań egzaminacyjnych na uczelniach medycznych. Jest adresowana do studentów medycyny. Mogą z niej również korzystać lekarze rozpoczynający samodzielną pracę zawodową.

Spis treści :
CZĘŚĆ OGÓLNA
Osie i płaszczyzna ciała ludzkiego
Metameria organizmu ludzkiego
Układ narządów ruchu
Nauka o kościach (osteologia)
Połączenia kości
Połączenia włókniste
Połączenia chrząstkowe
Połączenia maziowe
Podział stawów
Nauka o mięśniach
Urządzenia pomocnicze mięśni
Czynność i mechanika mięśni
Układ krążenia
Naczynia krwionośne
Budowa tętnic
Naczynia włosowate
Budowa żył
Krążenie oboczne
Zespolenia tętniczo-żylne
Budowa naczyń chłonnych
Naczynia tętnicze
Naczynia żylne
Krew
Układ chłonny
Układ trawienny ? narząd trawienny
Układ nerwowy
Rdzeń kręgowy
Nerw rdzeniowy
Mózgowie
Układ nerwowy autonomiczny
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Osteologia szczegółowa
Kręgosłup
Budowa kręgu
Kręgi szyjne
Kręgi piersiowe
Kręgi lędźwiowe
Kość krzyżowa
Kość guziczna
Klatka piersiowa
Klatka piersiowa jako całość
Czaszka
Kości czaszki mózgowej
Kość czołowa
Kość sitowa
Kość ciemieniowa
Kość potyliczna
Kość skroniowa
Kość klinowa
Kości czaszki trzewnej
Kość łzowa
Lemiesz
Małżowina nosowa dolna
Kości twarzy
Szczęka
Kość nosowa
Kość jarzmowa
Kość podniebienna
Żuchwa
Kość gnykowa
Czaszka jako całość
Powierzchnia wewnętrzna podstawy czaszki
Powierzchnia zewnętrzna podstawy czaszki
Sklepienie czaszki
Ściana tylna czaszki
Ściana przednia czaszki
Jama nosowa
Ściana boczna czaszki
Kończyna górna
Kości obręczy kończyny górnej
Kość ramienna
Kości przedramienia
Kości ręki
Kości nadgarstka
Kości śródręcza
Kości palców ręki
Kończyna dolna
Kości obręczy kończyny dolnej
Miednica jako całość
Płaszczyzny i wymiary miednicy mniejszej
Pochylenie miednicy
Różnice płciowe miednicy
Kości uda
Kości goleni
Kości stopy
Kości stępu
Kości śródstopia
Kości palców stopy
Syndesmologia i artrologia szczegółowa (więzadła i stawy)
Połączenia kości czaszki
Staw skroniowo-żuchwowy
Połączenia kręgosłupa
Krążki międzykręgowe
Więzadła kręgosłupa
Stawy kręgosłupa
Połączenia kręgosłupa z czaszką.
Stawy żebrowo-kręgowe
Mechanika kręgosłupa
Połączenia kości klatki piersiowej
Połączenia mostka
Mechanika klatki piersiowej
Połączenia kości kończyny górnej
Staw mostkowo-obojczykowy
Staw barkowo-obojczykowy
Staw ramienny
Staw łokciowy
Staw promieniowo-łokciowy dalszy
Błona międzykostna przedramienia
Stawy ręki
Stawy kości nadgarstka
Stawy kości śródręcza
Stawy śródręczno-paliczkowe
Stawy międzypaliczkowe
Połączenia kości kończyny dolnej
Połączenia obręczy kończyny dolnej
Staw krzyżowo-biodrowy
Spojenie łonowe
Połączenia kończyny wolnej
Staw biodrowy
Staw kolanowy
Powierzchnie stawowe
Łąkotki stawowe
Więzadła wewnętrzne
Torebka stawowa
Więzadła zewnętrzne
Kaletki maziowe
Połączenia kości goleni
Stawy stopy
Staw skokowo-goleniowy
Stawy międzystępowe
Stawy stępowo-śródstopne
Stawy śródstopno-paliczkowe
Stawy międzypaliczkowe
Tułów
Ściany tułowia
Warstwa powierzchowna przedniej ściany tułowia
Mięśnie ścian tułowia
Mięśnie klatki piersiowej
Ściany brzucha
Mięśnie brzucha
Współdziałanie mięśni brzucha
Powięzie ściany brzucha
Ściana przednia jamy brzusznej od wewnątrz
Kanał pachwinowy
Przepona
Mięśnie ściany tylnej brzucha
Mięśnie grzbietu
Warstwa powierzchowna grzbietu
Mięśnie grzbietu powierzchowne.
Mięśnie kolcowo-ramienne
Mięśnie kolcowo-żebrowe
Mięśnie grzbietu głębokie
Mięśnie płatowate
Mięśnie długie grzbietu (biodrowo-żebrowy, najdłuższy, kolcowy).
Mięsień poprzeczno-kolcowy
Mięśnie krótkie grzbietu
Mięśnie podpotyliczne
Naczynia ścian tułowia
Tętnice ścian klatki piersiowej
Tętnice ścian brzucha
Żyły ścian tułowia
Żyły powierzchowne tułowia
Żyły głębokie ścian tułowia
Żyły ścian klatki piersiowej
Żyły ścian brzucha
Naczynia i węzły chłonne ścian tułowia
Głębokie naczynia i węzły chłonne ścian klatki piersiowej i jamy brzusznej
Naczynia i węzły chłonne przepony
Nerwy ścian tułowia
Trzewa klatki piersiowej
Serce
Osierdzie
Kształt, wielkość i położenie serca
Powierzchnia serca
Szkielet serca
Mięsień sercowy
Układ przewodzący serca
Jamy serca
Przedsionek prawy
Komora prawa
Zastawka przedsionkowo-komorowa prawa
Zastawka pnia płucnego
Przedsionek lewy
Komora lewa
Zastawka przedsionkowo-komorowa lewa
Zastawka aorty
Rzut ujść serca na przednią ścianę klatki piersiowej
Unaczynienie serca
Tętnice wieńcowe
Żyły serca
Naczynia chłonne serca
Nerwy serca
Dolne drogi oddechowe i płuca
Tchawica
Oskrzela
Płuca
Drzewo oskrzelowe
Segmenty oskrzelowo-płucne
Budowa pęcherzyków płucnych
Opłucna
Ruchy płuc
Unaczynienie płuc
Przełyk
Grasica
Śródpiersie
Naczynia i nerwy śródpiersia
Tętnice śródpiersia
Tętnica główna
Pień ramienno-głowowy
Gałęzie trzewne tętnicy piersiowej wewnętrznej i aorty piersiowej
Pień płucny
Żyły śródpiersia
Żyły śródpiersia górnego i środkowego
Układ żył nieparzystych
Żyły płucne
Układ chłonny klatki piersiowej
Przewód piersiowy
Naczynia i węzły chłonne śródpiersia i trzew klatki piersiowej
Nerwy śródpiersia
Nerw przeponowy ? odcinek piersiowy
Nerw błędny ? odcinek piersiowy
Jama brzuszna
Otrzewna
Rozwój otrzewnej
Czynności otrzewnej
Zachyłki jamy otrzewnej
Trzewa jamy brzusznej
Żołądek
Granice żołądka
Obraz rentgenologiczny żołądka
Budowa ścian żołądka
Błona surowicza i więzadła żołądka
Błona mięśniowa
Błona śluzowa
Rola żołądka
Stosunek żołądka do sąsiednich narządów
Pień trzewny i naczynia żołądka
Unerwienie żołądka
Jelito cienkie
Dwunastnica
Budowa i położenie
Budowa ściany
Naczynia i nerwy
Jelito krezkowe
Podział i budowa
Budowa kosmków jelitowych
Czynności kosmków jelitowych
Skupienia tkanki chłonnej
Czynności błony mięśniowej jelita
Naczynia jelita krezkowego
Nerwy jelita cienkiego
Jelito grube
Budowa
Jelito ślepe
Wyrostek robaczkowy
Okrężnica, budowa i położenie
Tętnice krezkowe
Żyła wrotna
Żyła krezkowa górna
Żyła śledzionowa
Żyła krezkowa dolna
Odbytnica
Budowa
Anatomia praktyczna
Naczynia i nerwy okrężnicy i odbytnicy
Wielkie gruczoły trawienne
Wątroba
Kształt i wymiary
Powierzchnia przeponowa.
Powierzchnia trzewna
Położenie
Budowa wewnętrzna
Żyły wątrobowe
Segmenty wątroby
Czynności wątroby
Pęcherzyk żółciowy
Kształt i położenie
Budowa
Czynność
Drogi żółciowe
Naczynia i nerwy dróg żółciowych
Trzustka
Budowa i położenie
Sok trzustkowy
Narząd wyspowy trzustki
Naczynia i nerwy
Śledziona
Położenie, kształt i wielkość
Budowa i czynności
Przestrzeń zaotrzewnowa
Narządy przestrzeni zaotrzewnowej
Gruczoł nadnerczowy
Nerki
Kształt i wymiary
Osłonki nerek
Położenie nerek
Budowa nerek
Nefron
Naczynia i nerwy
Odmiany i wady rozwojowe
Drogi wyprowadzające mocz.
Miedniczka nerkowa
Moczowód
Położenie moczowodu
Budowa moczowodu
Naczynia i nerwy moczowodu
Naczynia przestrzeni zaotrzewnowej
Aorta brzuszna
Parzyste gałęzie trzewne aorty brzusznej
Żyła główna dolna
Zespolenia między układami obu żył głównych
Układ chłonny przestrzeni zaotrzewnowej
Naczynia chłonne
Węzły chłonne
Nerwy przestrzeni zaotrzewnowej
Narządy miednicy mniejszej
Pęcherz moczowy
Położenie pęcherza moczowego
Budowa pęcherza moczowego
Naczynia i nerwy pęcherza moczowego
Cewka moczowa
Układ narządów płciowych
Narządy płciowe męskie wewnętrzne
Jądro
Najądrze
Przyjądrze
Naczynia i nerwy jądra i najądrza
Nasieniowód
Pęcherzyk nasienny
Gruczoł krokowy
Narządy płciowe męskie zewnętrzne
Moszna. Powrózek nasienny
Osłonki jądra i powrózka nasiennego
Prącie
Cewka moczowa męska
Gruczoł opuszkowo-cewkowy
Nasienie
Narządy płciowe żeńskie wewnętrzne
Jajnik
Położenie i budowa
Stosunek do otrzewnej
Więzadła jajnika
Naczynia i nerwy
Nadjajnik i przyjajnik
Jajowód
Położenie i budowa
Budowa ściany jajowodu
Zapłodnienie
Naczynia i nerwy
Macica
Położenie i budowa
Budowa ściany
Więzadła macicy
Ułożenie części macicy i jej położenie
Czynności macicy
Cykl miesiączkowy
Zmiany w czasie ciąży
Łożysko
Poród
Połóg
Naczynia i nerwy macicy
Pochwa
Sklepienie pochwy
Budowa ściany
Naczynia i nerwy
Narządy płciowe żeńskie zewnętrzne
Wzgórek łonowy
Wargi sromowe większe
Wargi sromowe mniejsze
Łechtaczka
Przedsionek pochwy
Gruczoły przedsionkowe
Opuszka przedsionka
Naczynia i nerwy sromu
Naczynia miednicy mniejszej
Dno miednicy mniejszej
Przepona miednicy
Dynamika przepony miednicy
Dół kulszowo-odbytniczy
Przepona moczowo-płciowa
Środek ścięgnisty krocza
Mięśnie powierzchowne krocza
Powięzie miednicy mniejszej
Mechanika trzew jamy brzusznej i jamy miednicy
Szyja
Charakterystyka ogólna szyi
Trójkąty szyi
Powięzi ...