Analiza przedsiębiorstw agrobiznesu - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Analiza przedsiębiorstw agrobiznesu

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: Wieś Jutra
 • Cena: 33,25 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 9.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł: Analiza przedsiębiorstw agrobiznesu

  Autor: dr Elżbieta Szymańska

  Rok wydania: 2007

  Oprawa: miękka
  Stron: 152
  Agrobiznes stanowi jeden z najważniejszych podsystemów gospodarki narodowej, który obejmuje produkcję, przetwórstwo i dystrybucję żywności oraz produktów pochodnych. Integruje on wiele niezależnych od siebie, ekonomicznie wyodrębnionych podmiotów, wśród których dominują gospodarstwa rolnicze. W analizie gospodarczej, inaczej techniczno-ekonomicznej, uwzględniono trzy grupy zagadnień składających się na aktywność gospodarczą firmy: potencjał wytwórczy, produkcję i efektywność. Z tego zakresu przedstawiono wiele wskaźników służących ocenie przedsiębiorstw, zwłaszcza rolniczych. W ramach analizy finansowej opisano analizę wstępną i wskaźnikową dotyczącą sprawozdań finansowych: bilansu majątkowego, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, które są obowiązkowo sporządzane w jednostkach gospodarczych mających osobowość prawną. Wśród zagadnień dotyczących analizy strategicznej omówiono podstawowe metody analizy, które są pomocne przy budowaniu strategii działania dla przedsiębiorstwa. W tym zakresie uwzględniono analizę makrootoczenia, otoczenia konkurencyjnego oraz analizę zasobów strategicznych, czyli potencjału przedsiębiorstwa.Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do studentów uczelni ekonomicznych, nieekonomicznych, słuchaczy różnych kursów specjalistycznych oraz praktyków gospodarczych. Autorka ma nadzieję, że książka ta będzie pomocna nauczycielom przedmiotów ekonomicznych w ich pracy dydaktycznej. Treści zawarte w opracowaniu wzbogacą również wiedzę praktyków gospodarczych zajmujących się analizowaniem przedsiębiorstw.