Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Difin

Tytuł: Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego

Autor: Becla Agnieszka, Czaja Stanisław, Zielińska Anetta

Rok: 2012

Format: 16.0x23.0cm

Stron: 162

ISBN: 9788376416083

Książka zawiera omówienie teoretycznych oraz implementacyjnych podstaw wykorzystania analizy kosztów-korzyści do oceny proekologicznych przedsięwzięć gospodarczych. Przedstawiono w niej wybrane elementy ekonomii dobrobytu, które stanowią bazę samej analizy kosztów-korzyści, uwzględniając, z jednej strony, matematyczną złożoność problematyki, z drugiej, już istniejącą literaturę na ten temat (zwłaszcza w języku angielskim). Interesującym elementem teoretycznej części książki jest dyskusja wokół sposobów pojmowania racjonalności, efektywności i skuteczności w ekonomii. Podstawową częścią pracy jest jej warstwa implementacyjna, zawierająca między innymi omówienie głównych wyzwań metodyki analizy kosztów-korzyści w kontekście środowiska przyrodniczego oraz etapów praktycznej realizacji takiej analizy. Niezwykle cenną częścią jest przedstawienie możliwości wykorzystania metod waloryzacji środowiska przyrodniczego i zastosowania ich w analizie kosztów-korzyści. Książka jest pierwszą próbą takiego ujęcia analizy kosztów-korzyści w literaturze polskiej.