Algodystrofia, Zespół Sudecka, Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Algodystrofia, Zespół Sudecka, Complex Regional Pain Syndrome (CRPS)

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Exemplum

Tytuł: Algodystrofia, Zespół Sudecka, Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) Biblioteka Ortopedyczna i Traumatologiczna. Rehabilitacja. BOiT-XI-1

Autor: Andrzej Żyluk

ISBN: 978-83-62690-23-7

Rok: 2016

Wydanie: 1

Oprawa: miękka

Stron: 52 

Format: 145 x 205 mm

Kolejna książeczka z serii wydawniczej Biblioteka Ortopedyczna i Traumatologiczna
Dział tematyczny: Rehabilitacja

 

Autor: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Żyluk

 

Algodystrofia (AD, odruchowa dystrofia współczulna, zespół Sudecka, Complex
Regional Pain Syndrome - CRPS) jest terminem opisowym, obejmującym zespół
objawów dotyczących najczęściej kończyn, charakteryzującym się:
• silnym bólem chorej ręki,
• obrzękiem,
• znacznym ograniczeniem ruchomości palców,
• uposledzeniem funkcji ręki,
• zmianami zabarwienia, ucieplenia i potliwości.
Przyczyną algodystrofii jest najczęściej uraz, niekiedy banalny, a rzadko
przyczyna jest nieurazowa, na przykład udar mózgu lub zawał serca. Objawy
obejmują większą część kończyny, a nie tylko miejsce doznanego urazu i
są niewspółmiernie nasilone w stosunku do jego ciężkości. Nie jest wiadome,
dlaczego algodystrofia rozwija się po urazie lub operacji u niektórych chorych,
a u innych nie, choć doznali takiego samego urazu i byli tak samo leczeni. [...]

Spis treści:

Rozdział 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE O ALGODYSTROFII
1.1. Co to jest algodystrofia?
1.2. Formy kliniczne algodystrofii
1.3. Wczesna algodystrofia.
1.4. Przewlekła a Igodystrofia
1.5. Przewlekła algodystrofia oporna na leczenie
1.6. Jak rozpoznaje się algodystrofię?
1.7 Kryteria diagnostyczne używane w badaniach naukowych (Budapeszt criteria)
Rozdział 2. WPŁYW ALGODYSTROFII NA CODZIENNE ŻYCIE CHORYCH
2.1 Problemy pacjentów związane z rozpoznaniem ostrej algodystrofii
2.2. Problemy pacjentów związane z przewlekłą algodystrofia
2.3. Ograniczenia w sprawności fizycznej
2.4. Wpływ na psychikę i życie emocjonalne
2.5. Personifikacja algodystrofii
2.6. Myśli samobójcze
Rozdział 3. SPOSOBY DOSTOSOWANIA SIE DO ŻYCIA Z CHOROBĄ (ANG. COPING STRATEGIES)
3.1 Rozładowanie napięcia (ang. venting)
3.2. Pisanie
3.3. Utrzymanie równowagi między aktywnością i odpoczynMem (ang. pacing)
3.4. Kontakt z innymi przez Internet
3.5. Karta kryzysowa
3.6. Dostrzeganie postępów w zmaganiu się z chorobą 3.7 Relaksacja
3.8. Akceptacja choroby
3.9. Umiejętność komunikowania się z otoczeniem
3.10. Nieskuteczne sposoby radzenia sobie z chorobą -brak akceptacji jej skutków dla dotychczasowego życia
Rozdział 4. REHABILITACJA W ALGODYSTROFII
4.1 Terapia ruchowa (ang. physical therapy, PT)
4.2. Hydroterapia (ang. hydrotherapy, HT)
4.3. Terapia zajęciowa (ang. occupational therapy, OT)
4.4. Terapia grupowa (ang. group therapy, GT)
4.5. Psychoterapia (ang. psychotherapy, PsT)
4.6. Terapia „lustrzana (ang. minor therapy)
4.7 Desensytyzacja (ang. desensitization)
Piśmiennictwo
Skorowidz