Akademickie muzea geologiczne w upowszechnianiu wiedzy o Ziemi - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Akademickie muzea geologiczne w upowszechnianiu wiedzy o Ziemi

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tytuł: Akademickie muzea geologiczne w upowszechnianiu wiedzy o Ziemi

Wydanie: 1

Rok: 2009

Format: 17.0x21.0cm

Stron: 180

ISBN: 9788375252934

Wśród kluczowych postulatów Światowego Roku Planety Ziemia, proklamowanego w 2008 r., wskazano na pilną potrzebę intensyfikacji działań w zakresie upowszechniania osiągnięć nauk o Ziemi. Popularyzacja elementarnej wiedzy o naturze procesów zachodzących w geosferze, hydrosferze, atmosferze i biosferze została uznana za niezbędny warunek racjonalnej gospodarki zasobami naszej planety i przeciwdziałania różnorodnym zagrożeniom wynikającym z naruszenia równowagi w otaczającym nas środowisku przyrodniczym. Przybliżenie społeczeństwu osiągnięć współczesnych nauk o Ziemi i stojących przed nimi nowych wyzwań jest poważnym zadaniem edukacyjnym dla instytucji naukowych i oświatowych. Ważną rolę w tym zakresie spełniać mogą muzea przyrodnicze, a zwłaszcza muzea geologiczne.

Fragment przedmowy