Agrotechniczne, środowiskowe i technologiczne aspekty nawożenia sorga cukrowego mon. CCI - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Agrotechniczne, środowiskowe i technologiczne aspekty nawożenia sorga cukrowego mon. CCI

  • Dostępność: Produkt dostępny
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Tytuł: Agrotechniczne, środowiskowe i technologiczne aspekty nawożenia sorga cukrowego mon. CCI

Autor: Sowiński Józef, Kabała Cezary, Chmielewska Joanna

Stron: 148

Oprawa: miękka

Rok: 2016

ISBN: 978-83-7717-250-6

Spis treści:

Słowo wstępne
I. AGROTECHNICZNA OCENA NAWOŚENIA AZOTEM
Przegląd literatury
Materiał i metody
Opis warunków przyrodniczych
Technika uprawy
Wyniki badań
Wyniki i dyskusja
II. ŚRODOWISKOWE ASPEKTY NAWOŻENIA AZOTEM
Zawartość azotu mineralnego w glebie
Azot w roztworach glebowych
Wymywanie azotu w głąb profilu glebowego
III. PRZYDATNOŚĆ TECHNOLOGICZNA SOKU I BIOMASY SORGA CUKROWEGO DO PRODUKCJI ETANOLU
Przegląd literatury
Materiał i metody
Wyniki badań
Dyskusja
Piśmiennictwo
IV. PODSUMOWANIE