Agrometeorologia i klimatologia - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Agrometeorologia i klimatologia

  • Dostępność: Produkt dostępny
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Tytuł: Agrometeorologia i klimatologia

Autor: Rojek Marian, Żyromski Andrzej

Stron: 184

Rok: 2004

Oprawa: Miękka

ISBN: 83-89189-40-2

Skrypt przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych czterech kierunków: inżynierii środowiska, ochrony środowiska, ogrodnictwa oraz rolnictwa. Celem ćwiczeń jest opanowanie wiadomości dotyczących: budowy, zasad działania i obsługi podstawowych przyrządów pomiarowych oraz sposobów wykonywania pomiarów i metod opracowywania wyników obserwacji, oceny wiarygodności i przydatności danych oraz umiejętności wykorzystania źródłowych materiałów klimatologicznych i metod ich opracowania, umiejętności posługiwania się najważniejszymi wskaźnikami klimatycznymi i agroklimatycznymi w zakresie podstaw kompleksowej charakterystyki różnej wielkości siedlisk i zróżnicowanych ekosystemów.
Wyżej wymienionym celom podporządkowany został układ treści skryptu. Skrypt ze względu na bogaty materiał dokumentalny wybranych elementów meteorologicznych może być wykorzystywany również na ćwiczeniach z innych przedmiotów, które w pracach projektowych wymagają takich danych wejściowych. Całość materiałów i danych liczbowych zawartych w skrypcie umożliwia studentom – korzystającym wyłącznie z ich pomocy – samodzielną, łatwą i pełną realizację obowiązującego programu zajęć.