Absorpcja innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Absorpcja innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: UMCS

Tytuł: Absorpcja innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie

Autor: Leszczyńska Agnieszka

Rok: 2011

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 196

ISBN: 9788377840757

W związku z unifikacją prawa ochrony środowiska i wolą polityczną organów międzynarodowych należy spodziewać się, iż trend związany z rozwijaniem innowacji ekologicznych będzie narastał, zaostrzane będą też normy emisyjne, techniczno-technologiczne i produktowe. Wymusi to na przedsiębiorstwach konieczność absorpcji, a więc przyswajania tego typu rozwiązań. Proces absorpcji, bezspornie, powinien przebiegać przy minimalnych kosztach. Doświadczenia wskazują jednak, iż jego koszty w dużym stopniu zależą od sprawności realizacji. Kluczowe znaczenie ma tutaj identyfikacja uwarunkowań absorpcji innowacji ekologicznych, czynniki te mogą bowiem znacząco stymulować bądź opóźniać proces wdrażania. Ich poznanie daje szanse niwelowania niekorzystnych zjawisk i wzmacniania rozwiązań sprzyjających implementaji innowacji. Celem niniejszej pracy jest modelowe ujęcie procesu absorpcji innowacji ekologicznych na poziomie przedsiębiorstwa. Przedstawiono w niej egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania innowacji ekologicznych, jak też procedurę ich implementacji.