ABC Resuscytacji - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

ABC Resuscytacji

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Górnicki Wydawnictwo Medyczne

Tytuł: ABC Resuscytacji

Autor: pod redakcją prof. Juliusza Jakubaszki

Wydanie: II wydanie. Wytyczne ERC i PTMR 2005

ISBN: 83-89009-41-2

Format: Wrocław 2006, wyd. 2

Ilość stron: 125 str.

Oprawa: miękka foliowana

Książka jest tłumaczeniem z V wydania brytyjskiego – pozycji bestsellerowej na świecie i w Polsce.
II polskie wydanie ABC Resuscytacji oparte jest całkowicie na Wytycznych European Council of Resuscitation, opublikowanych w grudniu 2005 roku oraz Polskiej Rady Resuscytacji i Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej.

II wydanie polskie pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Juliusza Jakubaszki,
Kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Ratunkowej AM we Wrocławiu,
Prezesa Polskiego Towarzystwa
Medycyny Ratunkowej

Tłumaczenie:
prof. dr hab. n. med. Bogdan Kamiński

Adaptacja merytoryczna do Wytycznych European Council of Resuscitation
of 2005 year:
dr n. med. Jacek Smereka
Zakład Medycyny Ratunkowej AM
we Wrocławiu

Spis treści
Rozdz. 1
Podstawowe czynności resuscytacyjne
Rozdz. 2
Migotanie komór
Rozdz. 3
Automatyczny defibrylator zewnętrzny
Rozdz. 4
Asystolia i czynność elektryczna bez funkcji hemodynamicznej (rozkojarzenie elektro-mechaniczne)
Rozdz. 5
Postępowanie w zaburzeniach rytmu towarzyszących lub prowadzących do nagłego zatrzymania krążenia
Rozdz. 6
Utrzymanie drożności dróg oddechowych, wentylacja płuc i natlenienie
Rozdz. 7
Opieka nad pacjentem po resuscytacji
Rozdz. 8
Resuscytacja kobiety ciężarnej
Rozdz. 9
Resuscytacja noworodka
Rozdz. 10
Resuscytacja niemowląt i dzieci
Rozdz. 11
Resuscytacja w wykonaniu zespołu
ambulansu resuscytacyjnego
Rozdz. 12
Resuscytacja w warunkach szpitalnych
Rozdz. 13
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
w praktyce lekarza ogólnego
Rozdz. 14
Resuscytacja pacjenta po ciężkim urazie
Rozdz. 15
Podtopienie
Rozdz. 16
Leki i sposób ich podawania
Rozdz. 17
Elektrostymulacja serca i wszczepialne kardiowertery-defibrylatory
Rozdz. 18
Ryzyko zakażenia a resuscytacja
Rozdz. 19
Nauczanie resuscytacji
Rozdz. 20
Manekiny do nauczania resuscytacji
Rozdz. 21
Etyka resuscytacji