A study of the biology of Lipara Meigen 1830 flies inhabiting the apical part of stems of Phragmites australis Trinius ex Steudel 1841 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

A study of the biology of Lipara Meigen 1830 flies inhabiting the apical part of stems of Phragmites australis Trinius ex Steudel 1841

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: UMCS

Tytuł: A study of the biology of Lipara Meigen 1830 flies inhabiting the apical part of stems of Phragmites australis Trinius ex Steudel 1841

Autor: Grochowska Maria

Rok: 2011

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 124

ISBN: 9788322733059

W pracy opisano cykl życiowy wszystkich występujących w Polsce gatunków muchówek z rodzaju Lipara (L. lucens, L. similis, L. rufitarsis i L. pullitarsis). Opis każdego z nich zawiera szczegółowe informacje dotyczące wyboru miejsca na roślinie w okresie składania jaj, sposobu żerowania larw, rodzaju spożywanego pokarmu oraz budowy galasów. Etologia larw pierwszego i drugiego stadium, została po raz pierwszy opisana. Zweryfikowano i rozszerzono wiedzę na temat zachowania larw trzeciego stadium. Zwrócono uwagę na liczbę i skład gatunkowy jaj na pojedynczym źdźble trzciny oraz liczbę larw reprezentujących rodzaj Lipara w źdźble. Podano przyczyny opuszczania źdźbła wyłącznie przez jednego owada dorosłego. Wyjaśniono zjawisko występowania larw i poczwarek w galasach nietypowych dla własnego gatunku. Podjęto próbę oceny znaczenia muchówek z rodzaju Lipara dla Phragmites australis, a tym samym zbiorowisk roślinnych w którym trzcina pospolita dominuje. Całość napisana w języku angielskim.