img
img

Chory przewlekle Aspekty pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: MedPharm
Tytuł: Chory przewlekle Aspekty pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne
Autor: pod redakcją Joanny Rosińczuk-Tonderys oraz Izabelli Uchmanowicz 
Rok : 2011
Stron: 516
format: 170x235 mm
oprawa: miękka
ISBN: 978-83-62283-71-2
W monografii można wyodrębnić 3 tematyczne podrozdziały. Pierwszy podrozdział dotyczy ograniczeń fizycznych i psychicznych po amputacjach, przewlekłych chorobach ograniczających zdolności psychoruchowe, które dotyczą również dzieci. Ograniczenia ruchowe u pacjentów są przyczyną stresu, który negatywnie oddziałuje na procesy odpornościowe organizmu, oraz jest przyczyna zaburzeń krążeniowo-oddechowych.
Podjęty przez autorów temat jest czasowo aktualny i wychodzi naprzeciw narastającemu problemowi.
Wydanie książkowe wykazuje dużą znajomość podjętego tematu, zarówno literaturowa jak też dojrzałość i kompetentność autorów. Wyczerpująco przedstawione zostały standardy w wybranych procedurach obowiązujących w postępowaniu z pacjentami obciążonymi schorzeniami sercowo-naczyniowymi.
Ujęte są one w sposób zorganizowany, przejrzysty i przystępny dla każdego czytelnika.
Sadzę, że pozycja ta wzbudzi zainteresowanie nie tylko wśród studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, ale również praktykujących pielęgniarek w otwartej i zamkniętej opiece zdrowotnej i tych członków rodzin, na których spada ciężar opieki domowej nad chorym. Czytelnicy znajdą wiele praktycznych wskazówek, które pomogą im w opiece nad chorym.

Dr hab. Ireneusz Całkosiński


Zadanie podjęte przez autorów monografii prezentuje obszerną tematykę dotyczącą wieku młodzieńczego i okresu obejmującego wiek starczy. Może więc swą tematyką zainteresować szerokie grono czytelników. Zarówno środowisko pielęgniarskie, jak też osoby prowadzące czynną rehabilitację w wybranych przez autorów schorzeniach. Autorzy dostarczają też wielu wskazówek pacjentom dotkniętym wybranymi schorzeniami. Stąd dodatkowa wartość tematyczna prezentowanych opracowań .Tematy przedstawionych problemów mają niezmiernie dużą wagę społeczną.

Dr hab. Janusz Mierzwa prof. nadzw.